|Foto: securitas.ie

 

Každé 2,5 minuty dochází ve světě k trestnému činu zaměřenému na lodní, letecký nebo kamionový náklad. Logistika je proces, který je neustále ohrožen na mnoho způsobů: zboží může někdo odcizit, kamion může nabourat, technika selhat a poslední slovo má většinou počasí. Firmy proto investují obrovské částky do bezpečnosti.

Foto: securitas.se

Otázka bezpečnosti se dnes ve výrobně-logistických centrech dostává do popředí. Investice do nejrůznějších bezpečnostních prvků jsou nemalé a zapojuje se do nich poměrně široké spektrum výrobců a dodavatelů. Firma najímá různé odborníky na audit jednotlivých provozů, jejich exponovaných částí nebo celých intralogistických procesů. Na to vše pak „dohlíží“ stanovené normativní standardy, které vytvářejí určitý rámec, jenž definuje, jak by se měly firmy v této otázce chovat.

Jenže plynulost mezinárodních dodavatelských řetězců už dnes neohrožují pouze dopravní zácpy, nehody, selhání techniky nebo vlivy počasí. Skutečně globálně rozkročené dodavatelské řetězce se potýkají i s fenomény, které známe jen z televizních zpráv: narušují je sabotáže, pirátství, pašeráctví či terorismus. „V roce 2013 jsme si nechali udělat průzkum, ze kterého vyšlo, že každé 2,5 minuty dochází ve světě k trestnému činu zaměřenému na lodní, letecký nebo kamionový náklad,“ říká Tomáš Holomoucký, ředitel společnosti DB Schenker. Ta nabízí globální logistická řešení a působí ve více než 130 zemích po celém světě. Je jedničkou v silniční a železniční přepravě v Evropě.

Armády bezpečnostních expertů

Významnou akcí jsou v této oblasti Dny pro bezpečnost a efektivitu. Letos na nich například představila společnost Linde svoje moderní bezpečnostní systémy – zejména metodiku Linde Safety Scan. „Jde o speciální konzultantskou službu, kdy naši odborníci přímo v provozech s manipulační technikou vyhledávají a mapují potenciální bezpečnostní rizika. Následně vypracují analýzu a doporučí provozovateli technická řešení pro odstranění rizik a zvýšení bezpečnosti a současně pomáhají s jejich implementací,“ uvedl Martin Petřík, vedoucí oddělení marketingu Linde Material Handling s tím, že po realizaci řešení ověřují účinnost nových opatření a nadále jsou s firmami v kontaktu, aby zajistili bezpečnost provozu i v dlouhodobém horizontu.

Systém Linde Safety Pilot například včas varuje řidiče, že se jeho vozík může převrátit. Dalším prezentovaným bezpečnostním prvkem byl asistenční systém Dynamic Mast Control, který automaticky kompenzuje a minimalizuje výkyvy zvedacího sloupu vozíku. Systém Linde Curve Assist zase umí zvyšovat bezpečnost provozu díky regulaci rychlosti vozíku v zatáčkách. „A lze uvést ještě systém Linde Speed Assist pro vozíky, který je schopen rozlišit, jestli se stroj pohybuje uvnitř, nebo vně haly, a tomu přizpůsobit rychlost pojezdu. Předpokládá přitom, že venku je možné využít rychlost vyšší,“ dodává produktový manažer Linde Material Handling Martin Řehák.

Foto: securitas.ie

Kamiony pod dohledem

I u logistické firmy DB Schenker pracuje tým lidí, který se stará o to, aby riziko ohrožení bylo co nejmenší. „Pro zákazníky jsme vyvinuli službu DB SCHENKERsecurity – vyhodnocujeme bezpečnostní rizika na plánované trase přepravy a zákazníkovi navrhneme bezpečnostní opatření, například bezpečnostní eskortu,“ vysvětluje ředitel Tomáš Holomoucký. U kamionové přepravy firmy snižují riziko sledováním vozů pomocí GPS. Jsou neustále pod dohledem a ve většině případů má řidič k dispozici tlačítko pro oznámení krizové situace. Dveře kamionu jsou proti vniknutí zvenčí chráněny bezpečnostními zámky. Pokud se řidič dispečerům dlouho nehlásí, spouští se krizový scénář a firma postupuje podle svého uvážení tak, aby zachránila jak osobu, tak zboží a kamion. Ve skladech se pak používají moderní kamerové systémy a další bezpečnostní technologie. Na druhé straně tím vším roste závislost na technologiích a funkčním internetu, čímž se zase zvyšuje riziko kyberútoků nebo krádeží dat.

Sledovat své zásilky však u většiny společností mohou i zákazníci. „Trackování zásilky považujeme za samozřejmost, proto na našem portálu eSchenker nabízíme základní sledování zásilek pro všechny druhy přepravy zdarma a bez nutnosti registrace. Vedle toho nabízíme pokročilé sledování zásilek Advanced tracking pro zásilky přepravované kamionem po Evropě. U námořních a železničních kontejnerů mohou zákazníci využít technologii Smartbox, která přenáší on-line informace o GPS poloze, vlhkosti, teplotě nebo náklonu nákladu,“ pokračuje Holomoucký.

Nechat to na odbornících

Logistické firmy se často kvůli bezpečnosti obracejí na firmy zvenčí. „Outsourcingem bezpečnosti získá logistický subjekt úsporu vlastních nákladů a profesionální výkon služeb s případnou odpovědností za vzniklé ztráty,“ vysvětluje Dopravním novinám Miroslav Staško, ředitel divize Specialized Solutions bezpečnostní společnosti Securitas ČR. Logistické firmě to podle jeho slov umožňuje soustředit se na vlastní byznys a v případě spojení s opravdovými bezpečnostními profesionály má firma zajištěn komplexní servis s efektivně řízenými bezpečnostními procesy. „Rizikem je ovšem postupné předání know-how, ale i jiných interních a citlivých informací cizímu subjektu, což lze však částečně eliminovat nastavením vhodných kontrolních a auditních mechanismů,“ říká k tomu Staško.

Bezpečnostní standardy

Je normální, že si společnosti vypracují vlastní certifikační a validační systém, v kterém se před zahájením jakékoliv formy logistiky prověřují veřejně dostupné dokumenty, jako je platné pojištění odpovědnosti dopravce, ověřuje se platnost udaných SPZ v daných zemích původu u konkrétních tahačů a návěsů, zkoumají se koncesní listiny a podobně. „Bezpečnostní certifikáty jsou neoddělitelnou součástí systému kvality. Vedle bezpečnosti zboží je pro nás naprosto klíčová bezpečnost našich zaměstnanců, proto máme Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ČSN OHSAS 18001. Naším častým nákladem jsou potraviny, a proto používáme i Systém řízení bezpečnosti potravin podle norem ISO 22000 HACCP Codex Alimentarius. Na vybraných pobočkách máme implementovanou také certifikaci TAPA FSR pro bezpečnost logistických systémů nebo bezpečnostní program Schváleného agenta pro letecké přepravy. Celorepublikově pak celní bezpečnostní standardy AEO F,“ uvádí k certifikacím firma DB Schenker.

Pomáhá i stát

O bezpečí v logistice se zajímají i samotné státy. Vládní agentury a nadnárodní organizace se rozhodly založit iniciativy celního a soukromého partnerství v oblasti ochrany dodavatelských řetězců. „Mají podobu standardů bezpečnosti, které definují jak prevenci vzniku mimořádné události, tak postupy v případě, že krizová situace nastane. Splnění kritérií a implementace opatření se firmám vrátí ve výhodách ze strany celní správy, například méně častými kontrolami či kratšími celními procedurami. Příkladem je projekt Světové celní unie Authorized Economic Operator, který uznává celá řada států, včetně Evropské unie,“ píše na svém blogu logistický konzultant Ondřej Stejskal. U logistického řetězce má totiž selhání jednoho z článků vliv na rytmus celého systému. Bezpečnostní programy však představují velkou investici, u které se očekává návratnost. Každá firma tedy musí zvážit, zda za to míra bezpečnostního rizika stojí.

Friend Email
Enter your message