Pověstné mantře všech koncových zpracovatelů dovážených ryb se my Středoevropané snažíme důvěřovat. Přesto jistě často přemýšlíte, jak vypadá proces, kterým k nám ryba připluje z velkých dálek. Stručná odpověď zní: komplikovaně, ale skutečně až překvapivě rychle.

Chcete znát podrobnosti? Celou cestu od výlovu z lodi přes sofistikované systémy „rybích hubů“ až na váš stůl si teď můžete projít krok po kroku: http://logistika.ihned.cz/c1-65887480.

Friend Email
Enter your message