Mohlo by se zdát, že nabídka možností vzdělávání v oblasti logistiky je široká. Tak jako u jiných oborů je však i tady klíčovou otázkou, jestli a jak mohou absolventi své vzdělání skutečně uplatnit v reálné praxi.


Obrázek: unkt.org

Vzdělávání v logistice je v Česku dostupné jak na středoškolské a vysokoškolské úrovni (např. na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice), tak formou komerčních certifikovaných kurzů či kurzů celoživotního vzdělávání (např. pod hlavičkou Logistické akademie). Nabídka se postupně rozšiřuje. Letos v září například otevřela Střední škola techniky a služeb SŠTaS Karviná nový maturitní obor Logistika v průmyslu.

A objevují se i školy, které se na vzdělávání v oboru specializují. Vysoká škola logistiky v Přerově nabízí ve svém bakalářském programu studium dopravní logistiky, logistiky služeb nebo cestovního ruchu a informačního managementu a má i navazující magisterské a doktorské studium.

Firmy by se měly zapojit mnohem víc

Zásadní otázkou však je, jak se dá získané vzdělání následně uplatnit v praxi. Nejen s rozvojem technologií a automatizace je logistika v pohybu. A s tím se směrem k širšímu záběru a větší komplexnosti proměňuje i náplň jednotlivých profesí.

„Tomuto oboru by ohromně prospělo spojit jej s logistickou praxí a zapojit do vzdělávání i samotné firmy,“ připomíná Zdeněk Kašpar, Associated Director – Industrial & Logistics ve společnosti CBRE. „Domnívám se, že mezi tím, co se v oboru učí ve školách, a tím, co zaměstnavatelé skutečně potřebují, je stále příliš široká mezera. A týká se to i těch profesí, které jsou v logistice v současné době nedostatkové,“ vysvětluje. Mezi takové profese patří dle jeho slov např. projektový manažer se znalostí navrhovat a optimalizovat skladové procesy nebo specialisté námořních a leteckých přeprav.

Postaráme se sami

Některé firmy tak aktivitu berou do vlastních rukou. A logistika má své místo i v soukromých školách, které jsou spojené s konkrétními firmami a vychovávají specialisty přímo napojené na obory, jimž se zřizovatel věnuje.

Příkladem takové školy je třeba Škoda Auto Vysoká škola, která letos získala akreditaci Evropské logistické asociace pro bakalářský obor Podniková ekonomika a řízení povozu, logistiky a kvality a magisterský obor Podniková ekonomika a management provozu. Pro nejúspěšnější absolventy to podle informací školy znamená možnost získat certifikát EJLog bez certifikačních zkoušek.

Zaměření na zaměstnance

Další firmy vzdělávají interně své zaměstnance, což je aktuální trend. Tak třeba ve společnosti DHL Supply Chain rozběhli vzdělávací program Certifikovaný specialista na dodavatelské řetězce. Podle Marka Marušince, který projekt vede, jde o to, lidem ve firmě lépe objasnit, čím se celkově zabývá, a ukázat jim smysl jejich práce – jak uvedl v rozhovoru pro portál Systemylogistiky.cz.

Možností jsou také dočasné projekty, které se dají financovat i z evropských zdrojů. Takovým projektem je třeba program „Společně k lepší logistice“, který letos spustila Česká logistická asociace pro své členy a jenž je spolufinancovaný z Operačního programu Zaměstnanost.

Friend Email
Enter your message