|foto: Shutterstock, CBRE

Velká data, umělá inteligence, 3D tisk nebo rozšířená realita – se všemi těmito technologiemi se brzy v byznysu v oblasti skladování setkáme.

„Bylo úžasné vidět, jak je region střední a východní Evropy dynamický a plný příležitostí, se spoustou velmi vzdělaných a kvalifikovaných mladých lidí, kteří touží po úspěchu. Za povšimnutí stojí především to, že se zde soustředí na zavádění nových, digitálních technologií a na jejich vývoj s udržitelnými náklady,“ říká Thomas Herr, ředitel digitálních inovací v globální realitní společnosti CBRE, o digitální technologické konferenci, která se před pár týdny konala v Bratislavě.

Jsou skladové prostory, jak je známe a jak dnes fungují, minulostí? Jak se bude podnikání měnit a jaká je role chytrých technologií v této transformaci – to jsou jen některá z témat, o nichž jsme hovořili.

null
THOMAS HERR,
ŘEDITEL DIGITÁLNÍCH
INOVACÍ CBRE

V logistickém sektoru je digitalizace nepochybně nutností a je klíčová pro pozici tohoto sektoru ve výrobním hodnotovém řetězci i v retailu. Plynulé toky v rámci moderní výroby mezi partnery rozptýlenými po celém světě a vazba na přepravní logistiku a na objednávkové procesy maloobchodníků představují klíčový faktor spokojenosti uživatelů a efektivity nákladů. U firem již pozorujeme změny a vidíme, že do prostoru vstupují noví konkurenti s technologicky pokročilými řešeními, jako je platforma Stowga.

Jak budou skladovací prostory využívat velká data a internet věcí?

U velkých internetových maloobchodních prodejců k tomu již dochází. Tyto firmy „vědí“ již dnes, co si jejich klienti objednají zítra, a podle toho připraví své skladové zásoby, přepravní kapacity a ceny. Na základě analýzy celosvětové struktury obchodu lze lépe plánovat kapacitu, přejít na flexibilní cenová řešení nebo omezit prostory a přitom zachovat, či dokonce zvýšit příjmy. Internet věcí na druhé straně pomůže ušetřit provozní náklady a optimalizovat přepravní procesy ve skladech.

A co rozšířená realita a trojrozměrný tisk?

Rozšířená realita může pracovníkům pomoci vyhledat a identifikovat zboží ve skladovacích prostorách a přijímat objednávky. Významně to pomůže i v rámci procesů údržby – zařízení bude obsahovat vestavěný návod na opravu svépomocí a operátor tak bude moci problémy vyřešit co nejefektivněji.

Produkt se bude doručovat koncovému zákazníkovi pomocí dronů nebo autonomních vozidel.

Je pravděpodobné, že 3D tisk nahradí v průběhu času u vybraného zboží tradiční řetězec tovární výroby, distribuce a maloobchodu. Můžeme očekávat, že část produkce se přesune zpět do konkrétního města, blíže ke spotřebitelům a že se potřeba tradičních dodavatelských řetězců omezí. Uvedené skutečnosti v dohledné době logistiku sice změní, ale nenaruší.

Autonomní vozidla jsou budoucností našich silnic. Platí pro sklady totéž?

Ve skladech stále častěji vidíme autonomní roboty. Jsou dostupnější, flexibilnější a spolupracují se svými lidskými kolegy. Poslední faktor je klíčem k úspěchu – spolupráce lidí a strojů, kde každý přispěje svými jedinečnými dovednostmi ke společnému úspěchu, to je prvek, který bude znamenat zásadní změnu pravidel. Pracoviště nebude vyhrazeno jen strojům. A ještě dlouhou dobu bude zkrátka jednodušší pracovat v dnešním tradičním prostředí s běžnými technologiemi.

Pokud se podíváte do vzdálenější budoucnosti, co čeká sklady v oblasti technologií, chytrých strojů nebo zpracování dat? Zahrajte si na vizionáře – jaké trendy vidíte z dlouhodobého hlediska?

Zákazníci vyžadují stále individualizovanější produkty. A musí být dostupné ihned a za konkurenceschopnou cenu. Tento požadavek mění a bude i nadále měnit proces návrhu, výroby a dodávky výrobku.

Výroba se přesouvá blíže k zákazníkovi a množství identických koncových produktů se zmenšuje – skladování koncových produktů se omezuje, ale poptávka po prvcích, z nichž se sestaví koncový produkt, poroste, stejně jako poptávka po montážních linkách blíže k zákazníkovi.

Tradiční sklady by se mohly stále více rozvíjet do podoby plně automatizovaných výrobních prostor a distribučních center (například včetně sérií 3D tiskáren). To může ovlivnit maloobchodníky, neboť individuální produkt se bude doručovat na vyžádání přímo koncovému zákazníkovi pomocí dronů nebo autonomních vozidel.

Friend Email
Enter your message