|foto: František Vlček, MAFRA

 

U této středočeské vesnice si svůj logistický areál zřídila jedna z největších světových firem. Jak na jednání vzpomíná Martin Šafr, jenž při vzniku projektu stál v čele obce?

V letech 2012 až 2016 byl starostou středočeské Dobrovíze, další dvě volební období předtím byl místostarostou. Dnes už se věnuje pouze svému celoživotnímu oboru – geodézii. Když se před lety Amazon rozhodl vybudovat svůj logistický areál za humny této vesnice za Prahou, byl přímo u toho. Povídali jsme si o tom, jak na tu dobu vzpomíná.

Kdy se začal psát příběh „Dobrovíz a Amazon“?

Už když vznikal územní plán naší obce, někdy kolem roku 1996, počítalo se v něm s komerční zónou. Takže když já byl starostou, už se nerozhodovalo, jestli tam ten areál bude, ale koho do něj v uvozovkách pustíme. Proč v uvozovkách: obec sice má velké slovo, ale nerozhoduje o tom sama. Dříve zastupitelstvo jednalo hlavně s člověkem, který zastupoval vlastníky pozemků a organizoval jejich prodej. Ten představil několik zájemců z řad investorů, ale většinou to nedopadlo: byla tu pro ně například nedostatečná kapacita vodovodu nebo se jim nelíbilo dopravní spojení (když komerční zóna začínala, nebyla tu dálnice).

Až jednoho dne přišel Amazon?

My jsme za začátku ani nevěděli, že jde o Amazon. Skrývali svou identitu, báli se poprasku, který vstup tak velké firmy způsobí. Ve studii komerční zóny se původně počítalo myslím se šesti halami – a jejich první nevinná otázka byla: „Nevadilo by vám, kdybychom místo šesti hal postavili jednu velkou?“ Aniž by padlo jméno Amazon nebo jakékoliv jiné.

Jak jste na to reagoval?

Mně to bylo vcelku jedno, pokud by byly pro obec dobré podmínky smlouvy. Podobně reagovalo zastupitelstvo. Pak tedy odhalili, že jde o Amazon, a začala jednání. První přišel ředitel pro Evropu Timothy Collins a ptal se, za jakých podmínek bychom sem Amazon pustili. Hned nás napadla doprava: položili jsme to tak, že buď se postaví obchvat Dobrovíze, nebo na to zapomeňte. Obchvat pro nás totiž byla nutnost, nezbytná součást projektu, nikoli nějaký bonus.

Jaká jednání byla?

Dlouhá a složitá, samozřejmě žádný investor vám hned neskočí do náruče a nesplní vše, co požadujete. Jednání mnohdy probíhala i několik dní v týdnu a občas se protáhla až do ranních hodin. Musím proto opět poděkovat tehdejším neuvolněným zastupitelům, kteří po těchto jednáních ráno vstávali a odcházeli plnit si povinnosti do svých civilních zaměstnání. Ale nakonec jsme smlouvu vyjednali a myslím, že to je smlouva dobrá. Podle mne je pro obec přínos, že přišel silný investor a ne šest malých.

V čem?

V oněch bonusech. Myslím, že menší hráči by nám nebyli schopni je poskytnout. Ale i v tom obchvatu – byl sice plánovaný už dlouho, vzniklo i občanské sdružení „Obchvat Dobrovíz“, které za něj již dříve mnoho let bojovalo, ale když jsem jednal s krajskými úředníky, brzy jsem pochopil, že nemají peníze ani zájem. Bez Amazonu bychom ho neměli nikdy.

Ty bonusy pak jsou pravidelný finanční příspěvek obci, plánovaná rekonstrukce čističky odpadních vod, příspěvek na to, že naši občané neplatí stočné, zřídila se obecní policie a nakonec i samotná daň z nemovitosti z té haly není zanedbatelná.

Setkali jste se s nevolí občanů, když vyšlo najevo, kdo investorem bude?

Lidé jsou různí a i jejich reakce byly různé. Zájem byl velký, že by ale vyloženě převažoval odpor, to bych neřekl, ač se o tom tak psalo. Ti, co jsou proti, jsou samozřejmě jen vždy nejvíc slyšet. Ale řekl bych, že jich rozhodně nebyla většina. Nejostřeji vystupovala skupina lidí, jejichž pozemky bezprostředně sousedily s komerční zónou. Ale to je pochopitelné. Založili občanské sdružení a pak byli u všech jednání. Toto sdružení si s developerem nakonec vyjednalo svou vlastní separátní smlouvu. Mrzí mne, že obec peskovali za netransparentnost – přitom my jsme všechny smlouvy zveřejňovali, dokonce i návrhy smluv, což přinášelo velké komplikace –, oni dodnes svou smlouvu nezveřejnili.

Jednal s vámi tehdy někdo z vlády nebo agentury CzechInvest?

Z obou. Nevím, co se dělo v zákulisí, ale z mého pohledu obci CzechInvest nijak nepomohl. Zrovna tak Středočeský kraj. Říkali věci jako „na obchvat si zajistěte dotace z Evropy, nás to nezajímá“ a tehdejší hejtman Josef Řihák byl přímo arogantní, dával mi najevo, že se starostou obce o pěti stech obyvatelích se nebude vůbec bavit.

Naopak velmi nám pomohlo Ministerstvo průmyslu a obchodu, konkrétně náměstek ministra Martina Kuby, Tomáš Hajdušek, který se účastnil jednání a zastupitelstvo obce hodně hájil a zastával se nás.

Amazon tu funguje zhruba dva roky. Vidíte za tu dobu nějaké přínosy pro obec? A bylo něco, co vás překvapilo a s čím jste původně vůbec nepočítali?
Přínosem je jednoznačně to, že do Dobrovíze jezdí víc spojů MHD, jelikož investor nám také přispívá na autobus linky 306. Určitě se rovněž urychlila výstavba dvou kruhových nájezdů na dálnici D6.

Příjemným překvapením je, že se nenaplnily obavy z navýšení provozu. Odpůrci strašili, že tu bude jezdit tři sta kamionů denně, že budou jezdit přes vesnici, že tu bude spousta malých dodávek. Není to tak. Veškerá doprava z areálu míří přímo na dálnici D6. Navíc Amazon malé dodávky skoro ani nemá.

Jaký je příběh vlakové zastávky?

Ta vznikla až dodatečně a slouží především zaměstnancům Amazonu. Přišla jen žádost, zda bychom souhlasili. Panovaly obavy, aby kvůli tomu nedošlo ke zrušení naší původní zastávky v obci. Zatím to funguje, vlaky staví na obou zastávkách – navíc je tu pro nás přínos, že k nám jezdí víc vlaků.

Jezdí k vám zástupci samospráv, manažeři a firmy uvažující o výstavbě haly na prohlídky? Měl jste možnost podělit se o zkušenosti?

Občas volali z jiných úřadů nebo městských částí, do nichž se chystali investoři. Na Amazon se nás ptali z Počernic, jaké s nimi bylo jednání, jak plní smlouvy a tak podobně.

Co byste doporučil starostům, kteří jsou v podobné situaci, že se v jejich obci má stavět průmyslová hala či park?

Jednejte, dokud nebude územní rozhodnutí. V úvodní fázi, kdy vás investor potřebuje, se jedná mnohem lépe než později, když už něco schválíte. To ale není kritika, jde o přirozené jednání každého podnikatele. Zásadní věci je nutné vyjednat předem.

Friend Email
Enter your message