|foto: Ormonde Organics International

Firmy zabývající se čištěním průmyslových nemovitostí se shodují v tom, že jde sice o komplikovaný a často nákladný, ale v každém případě nutný proces. Využívá se při něm řada pokročilých technologií a postupů, které, pokud se provádí s dostatečnou péčí a přesností, mají velmi pozitivní výsledky.

Specializované firmy kladou klientům hned na úvod otázku: „A z jakého oboru jste?“ Má to svoje důvody. Logicky se totiž jinak čistí kanceláře, zdravotnická zařízení či datová centra a ještě jinak průmyslové nemovitosti, sklady a logistická centra. Ideální vyčištění a úklid je rozsáhlý projektový úkol. Má své zadání, pečlivě vypracovaný harmonogram, včetně termínů pravidelných kontrol. 

Automatizace a umělá inteligence se stále více uplatňují ve všech oborech. Přečtěte si, jakou roli si nacházejí v sektoru služeb.

Lidé z branže říkají, že pravidelné čištění průmyslových nemovitostí dokáže firmám výrazně zvýšit produkční výkon a ušetřit náklady. Podle Roberta Elingra manažera obchodu a klíčových projektů společnosti Ormonde Organics International se nejen v tuzemsku nabízejí zákazníkům taková řešené, která jim přinesou finanční benefit – úsporu provozních prostředků či navýšení výrobních kapacit. „Pro zákazníka jsou zajímavé zejména čištění tepelných výměníků, čištění dopravníkových tras, čištění technologických potrubí, čištění akumulačních nádrží, čištění zásobníků a sil,“ konstatuje Elinger.

Jak udržet průmyslovou nemovitost čistou

Udržte organizované pracovní prostředí
Dodržujte předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví
Vytvořte si plán čištění haly a specifikujte typy čištění
Čistěte pravidelně
Investujte do správného vybavení na čištění průmyslových nemovitostí

(Zdroj: anketa mezi úklidovými firmami)

Obecný návod na čištění hal není

Obecný návod na postup pro ideálně vyčištěnou halu a její úklid ale žádná firma od stolu nedá. Co je na tom tak těžkého? Zdánlivě jednoduchá služba je plná nejnovějších technologií, postupů i čisticích technik. Tlakové čištění, čištění párou, odmašťování, čištění vysoké prašnosti, odstraňování znečištění ptáky, energetické zametání a čištění… Tento výčet je jen krátkou ukázkou toho, s jakými technologiemi se musí pracovat.

Ještě komplikovanější je čištění uvnitř elektráren, transformátorových místností, zásobníků kapalin či chladicích věží. „Byli jsme zvyklí slýchat: ‚Já provozák bych čistil, ale manažer nedá peníze.‘ Jenže tenhle přístup se rychle mění,“ říká Robert Elingr. Základem všech aktivit spojených s úklidem a čištěním průmyslových objektů je podle něj provozní manuál firmy, kterým se stanoví rozsah a frekvence pravidelné údržby.

null
ROZSAH A FREKVENCI PRAVIDELNÉ ÚDRŽBY STANOVÍ FIRMĚ PROVOZNÍ MANUÁL.

Nezapomínejte na čištění podlah

Podlahy v průmyslových nemovitostech, skladech a dílnách často vykazují značné poškození a tvorbu špíny. Technologie Jetclean využívá specializované čistící procesy k čištění betonu, dlaždic, ocelových a dlážděných podlahových ploch. Mezi nejčastěji používané úkony při čištění průmyslových podlah patří:

  • Průmyslové čištění párou
  • Průmyslové tlakové čištění 
  • Odmašťování
  • Mechanické škrábání  
  • Výkonové čištění
Friend Email
Enter your message