Třídí prostory podle stáří, lokality, kvality nabízených služeb, délky nájmu, ceny a dalších faktorů. Mezinárodní asociace investorů a manažerů (BOMA – z angl. Building Owners and Managers Association) vypracovala klasifikaci kancelářských prostor do tří kategorií: třída A, třída B a třída C.

Kancelářské prostory třídy A

Toto označení smějí nést nejprestižnější budovy s vysokým standardem kvality a příslušenství i velmi dobrou dostupností. Chybět v nich nesmí systémy topení a chlazení s dostatečnou kapacitou i dostačující výměnou vzduchu, optické kabely, rychlovýtahy, podzemní parkoviště nebo přístup 24 hodin denně. Uživatelé jsou ochotni za ně platit nadprůměrný nájem.

Kancelářské prostory kategorie A se nejčastěji vyskytují v prestižních lokalitách velkých měst, v Praze se jedná například o oblasti centra (Praha 1), Karlína (Praha 8) či Pankráce (Praha 4). Tyto budovy si za své sídlo často vybírají banky, advokátní kanceláře, investiční společnosti a další instituce, pro něž je reprezentativnost sídla důležitá.

Kancelářské prostory třídy B

Béčkové prostory jsou vzhledem k lokaci, vybavení a službám o úroveň níže než kategorie A, stále však zajišťují velmi dobrý standard. V kategorii B bývají zařazeny nemovitosti na předměstí, v Praze se jedná např. o lokality Prosek nebo Modřany nebo nemovitosti nabízející jen menší prostory. Do této kategorie se časem dostanou již starší kanceláře třídy A, které již neodpovídají aktuálním technickým trendům. Jejich výhodou je příznivější cena nájmu.

Kancelářské prostory třídy C

Nejnižší kategorii vyhledávají nájemci, kteří preferují nižší nájemné (často v podprůměrné výši z hlediska konkrétní oblasti) a smíří se i s nižším standardem. Budovy jsou obvykle 15 až 25 let staré, často postrádají klimatizaci. Nacházejí se například v průmyslových částech měst.

Friend Email
Enter your message