Slavíme! Rok 2018, takzvaný osmičkový rok, bude znamenat mnoho příležitostí k oslavám a ohlédnutím. Česko si letos připomene hned tři významná výročí: 25 let od vzniku České republiky, 50 let od okupace v srpnu 1968 a hlavně 100 let od vzniku Československa. K milníkům naší historie ale nepatří jen politické události, rok 1918 přinesl i zrod novodobého průmyslu a obchodu v Československu. Jejich nejzajímavější momenty si připomeneme v seriálu, který na portálu Art of Space poběží celý rok a v němž se každý měsíc zaměříme na jednu dekádu.

Ideál demokracie jako snaha zabít autoritativní monarchismus po první světové válce zvítězil a státy Dohody – USA, Británie a Francie – představovaly svou politikou parlamentní demokracie uskutečnění tohoto snu. V Česku demokratickou vlajku hrdě nesl T. G. Masaryk, postavil se do čela boje za samostatný československý národní stát a nakonec se svými věrnými zvítězil i on. 28. října 1918 došlo v Praze ke spontánní proklamaci republiky.

Nový vítr

Rozdělení jednotného hospodářského prostoru rakousko-uherské monarchie mělo své negativní důsledky. České země patřily k tradičně nejrozvinutějším průmyslovým částem monarchie, soustřeďovalo se tu až 70 % průmyslové výroby. Průmysl táhla především těžba uhlí, ale také textilní, potravinářský, sklářský, cukrovarnický a pivovarnický průmysl. Ty však byly závislé na dovozu surovin. Trh navíc trápila velká nezaměstnanost, protože byl narušen válkou. Návrat z poválečné k mírové výrobě probíhal pomalu, mnoho odbytišť bylo ztraceno. Nefungovala doprava, rostla inflace měny, bylo málo potravin. Se všemi důsledky bojů se Československo muselo vyrovnat, vytvořit nové dopravní struktury a vybudovat zahraniční ekonomické zázemí. Stát zavedl československou korunu a uskutečnil pozemkovou reformu.

Elektřina na scéně

V roce 1925 už Československo dosáhlo objemu průmyslové výroby z roku 1913 a do roku 1929 prožívalo konjunkturu. Hospodářský růst byl významný (mnohem víc v českých zemích než na Slovensku a Podkarpatské Rusi), vznikaly nové závody s vyspělou technikou a rostla produktivita práce. Zejména díky racionálním metodám řízení, které se projevovaly v Baťových nebo Škodových závodech. Do začátku 30. let byl průmysl elektrifikován a spolu s ním i 80 % domácností. Československo se dokonce ve výši národního důchodu na obyvatele vyšvihlo před Rakousko, Maďarsko, ale i Itálii.

Ekonomika a demokracie v krizi

Na sklonku dvacátých let se ale ukázalo, že konjunktura byla udržována spíše celní ochranou než mechanizací a racionálním myšlením. Krize nejdříve zasáhla rolníky v roce 1928, zejména vývoz postihl velký pád cen. Na podzim roku 1929 pak propukla naplno světová hospodářská krize, v Československu přitom kulminovala roku 1933. Byl zasažen spotřební průmysl, ale i další odvětví. Vývoz poklesl na třetinu, prudce rostla nezaměstnanost. Nejen v Německu se v té době objevuje nacionalistická radikalizace, v roce 1934 vystoupili komunisté před prezidentskými volbami proti Masarykovi s heslem „Ne Masaryk, ale Lenin“. Demokracie byla nechtěně na ústupu a nálady v Evropě vyvrcholily ve druhou světovou válku.

Friend Email
Enter your message