Ve městech v současné době žije 54 % obyvatel světa a téměř 74 % Evropanů. Mají se bát, že spolu s rostoucí spotřebou přijdou i větší sklady? Ne. Stejně jako je běžné, že lidé žijí a pracují v několikapatrových budovách, nebo dokonce mrakodrapech, budeme moci stále častěji vídat několikapatrové haly. Vertikální sklady totiž minimalizují podlahovou plochu, zato ale maximalizují využití skladového prostoru v celé jeho výšce.

Zákazníci vyžadují své zboží stále rychleji a nezáleží, zda se jedná o odběratele z řad výrobních společností nebo o koncové spotřebitele. Všichni tím vytváří tlak na dodavatelské řetězce, které musejí být rychlejší a jednodušší. Pro logistické společnosti je tak výhodné být blízko svým zákazníkům, kde ale narážejí na nedostatek a/nebo vysokou cenu pozemků určených k průmyslové výstavbě.

Rozmachu vertikálního skladování napomáhají i rostoucí nároky na logistiku uvnitř měst.

 

Logistika proto reaguje stejně, jako musely reagovat obytné a kancelářské stavby – haly rostou do výšky. Obecně platí, že pokud náklady na koupi pozemku tvoří více než 50 % z celkových stavebních nákladů, je svislé řešení efektivnější. V neposlední řadě napomáhají rozmachu vertikálního skladování i rostoucí nároky na logistiku uvnitř měst, tzv. „city logistics“.

Asie opět první

Vertikální haly, které vznikají už i v ČR, nemusí být na první pohled nápadné. Na rozdíl od Asie, Tichomoří nebo západní Evropy u nás totiž zatím nevznikají několikapatrové, tzv. „multi-floor“ sklady. Ty jsou oblíbené převážně na východoasijských trzích, kde se již nachází řada vertikálních logistických center. Výjimkou není ani 20patrový sklad v Hong Kongu, v roce 2018 je plánováno dokončení výstavby vertikálních skladů v Kuala Lumpuru.

V Evropě je průkopníkem Francie

Pařížské logistické centrum, které staví společnost Vailog, by mělo mít sice pouze dvě nadzemní patra a kapacitu cca 64 tis. m2, přesto se jedná o nejinovativnější evropský vertikální sklad kategorie A. Jeho dokončení je plánováno také v roce 2018.

Česká republika na svůj vícepatrový, tzv. multi-level sklad zatím čeká. Stále je možné sledovat poptávku po XXL budovách, ty se ale kvůli nedostatku vhodných pozemků v Praze a okolí přesouvají do regionů. Zároveň se společnosti soustřeďují na maximální využití stávajících prostor a dávají tak přednost mezaninům a automatizaci.

Friend Email
Enter your message