Závěrečný díl seriálu o živých stavbách, o tom, že žít se dá i bez klimatizace, o práci blíž k přírodě a o skutečnosti, že je – a stále více bude – nutné měnit pravidla stavění.

Se zakladatelem společnosti LIKO-S Liborem Musilem jsme se v našem seriálu obšírně zamýšleli o moderních přístupech (nejen) ke kancelářským stavbám: o zelených fasádách, přírodním ochlazování, o tom, že takové budovy nakonec mohou přírodě přinést víc, než si od ní berou, nebo o tom, jak každá lidmi zastavěná plocha topí a ohřívá planetu.

Přečtěte si první, druhýtřetí díl seriálu.

Dnes s podnikatelem ze Slavkova u Brna přemítání uzavřeme.

Klimatizace = radiátor

Tohle vás možná překvapí. Měřením na budovách v naší firmě jsme zjistili, že teploty nechráněných střech a našich zelených střech se liší až o padesát stupňů Celsia.

Tento rozdíl je měřítkem tepelné energie, kterou budovy vyzařují do svého okolí a která se podílí na ohřívání atmosféry. Když zůstaneme v Česku: jakmile na obloze v létě vykoukne sluníčko a pošle své paprsky na zastavěné plochy, do atmosféry se uvolní energie odpovídající té, kterou vyprodukují dvě jaderné elektrárny velikosti Temelína.

Aby toho nebylo málo, každým rokem chybí stále víc a víc povrchové vody, která se rychle splachuje. Zásoby vody v mělkých vrtech už roky klesají. Tím se ztrácí voda, na kterou dosáhnou kořeny stromů. A se stromy mizí život.

Řešení však existuje. Jmenuje se LIKO-Noe. Je to budova, která ochlazuje celé své okolí, pohlcuje CO2, vyrábí kyslík, pohlcuje hluk a prach. Snížení teploty v okolí této stavby je tak významné, že nemusíme interiér budovy chladit, a přesto se tam dá celé léto pracovat. Ve vedlejší správní budově, kterou jsme stavěli podle starých pravidel, běží v horkých dnech klimatizace od rána do večera. To dokládá, jak účinné naše řešení je. Samotné nás to překvapilo.

Voda = život

Při provozu LIKO-Noe máme k dispozici velké množství vody. Jednak té srážkové, která dopadne na zastavěnou plochu, a dále vody, kterou potřebují lidé ke své každodenní činnosti. Tuto vodu lze přímo u stavby zbavit nečistot a hned ji použít k zalévání rostlin, které na stavbě nebo v jejím okolí ochlazují klima.

Pro tento účel jsme vyvinuli a odzkoušeli střešní a stěnovou kořenovou čistírnu odpadních vod. Tato technologie vodu z toalet v budově nejen kvalitně vyčistí, ale zároveň stavbu ochladí a ozdobí ji vodními rostlinami.

Voda se do budov táhne za lidmi. Každý člověk denně potřebuje několik desítek litrů vody. Jako by s lidmi přišel déšť. Pokud se tato lidmi použitá voda dále využije v místě stavby, podaří se nám zasévat déšť. Podmínky pro počasí totiž vytváříme tady dole na zemi.

Čekat a nic nedělat?

Z hlediska vlivu staveb na oteplování máme dvě možnosti. Buď problém budeme bagatelizovat a se založenýma rukama budeme čekat, jestli naše stavby a domovy ochladí globální přírodní procesy – nebo se zamyslíme nad tím, jak zemský povrch můžeme chladit sami. A začneme hledat řešení.

Zavřete oči a podívejte se do budoucnosti: až jednoho dne budou všechny nové budovy vybaveny zelenými střechami, zastavíme šíření pouště. Když k tomu přidáme ještě alespoň část obvodového pláště s rostlinami – čímž přírodě dáme více zelené absorpční hmoty, než jí stavbou vezmeme –, život se do zastavěných lokalit postupně začne vracet.
Co je k tomu potřeba? Zadržovat právě v místě staveb co nejvíc vody, ze které mohou prosperovat stromy, keře a další rostliny. Ty potom poskytnou stavbám, městům a lidem v nich potřebný chlad. Stavby jako radiační zdroje tepla přestanou zatěžovat svoje okolí. Dokážeme je uchladit.

Právě takto dokážeme obrátit směr vývoje teploty na Zemi – k lepšímu. Dáme přírodě vědět, že nám na ní záleží, a ona nám to vrátí. Příroda se do našeho úsilí ráda zapojí. Už dnes nevyhnutelně stojíme před volbou – poušť, nebo ráj?

Zdá se, že se blíží čas, kdy bude mít lidstvo poslední šanci si budoucí vývoj samo zvolit. Pokud zůstaneme neteční, vše směřuje k tomu, že za pár dalších let proces šíření stavební pouště a s ním související nárůst oteplování zastavit a zvrátit nedokážeme.

Foto: LIKO-S

Friend Email
Enter your message