Jejich předkové byli sedláci, oni se řadí mezi evropské lídry v oblasti zdravých budov. V pokračování seriálu se dozvíme, jak se ve slavkovské společnosti LIKO-S dokázali podívat na stavbu a vybavení kancelářských budov novým pohledem.

Minule jsme Libora Musila nechali vyprávět o tom, jak jejich rodinná firma začínala a jak se rodily jejich první myšlenky na vznik staveb, v nichž by se lidé cítili příjemně. Dnes se podíváme na konkrétní řešení i na to, jak se dá chladit bez klimatizace. Slovo má opět zakladatel společnosti.

Foto: LIKO-S

S příchodem nové generace, mladé krve do vedení bylo najednou potřeba vytvořit ještě lepší místo pro práci. Postupně, od úvah nad posezením mezi stromy u požárního jezírka za firmou přes dřevěné molo na střeše naší budovy se slunečníky a nadhledem nad okolím, jsme se dostali až k zastřešenému altánku vybavenému moderním outdoorovým nábytkem. Vždy však v našich debatách hrálo hlavní roli přiblížení našich lidí k přírodě a únik ze sterilního prostředí moderní kanceláře.

Cítili jsme však jednu neodbytnou nutnost: posunout se od těchto krásných myšlenek do praktické roviny. To znamenalo vytvořit prostor, který bude odlišný, blízký přírodě, příjemný, a přitom poskytne základní pracovní komfort bez ohledu na okolní počasí.

Přišly dokonce netradiční myšlenky: můžeme se do určité míry vzdát komfortu, pokud to vyváží bezprostřední dotyk přírody. Zkrátka v létě se i při práci na počítači klidně mírně ohřát a v zimě se o něco víc obléct. Změnit pravidla.

Při přemýšlení o podobě této nové budovy bylo jasné, kdo je tím základním středobodem našeho zájmu. Spokojený pracovník. Někdo může namítnout, že to je přece v zájmu snad každého tvůrce kancelářských prostorů. Zvlášť v poslední době. Jenže velká většina těchto tvůrců se řídí zaběhnutými pravidly. My jsme je chtěli porušit. K tomu je potřeba jedno: zjistit, co nám na stávajících pravidlech vadí.

Doba se změnila. Jednou ze zásadních věcí v okolí, které jsou jinak, je počasí a náročnější přístup k přírodě. Je horko a do lesa je z kanceláří daleko.

Příroda na dotek

Foto: LIKO-S

Co nám tedy v kancelářích vadí? Roky jsme naše zákazníky vedli k tomu, aby se starali o akustiku, světlo a dobrou dispozici. Proto vynikáme na trhu s akustickými materiály, které snižují úroveň hluku, a vylepšujeme naše přestavitelné příčky – aby byly stále krásnější a rychleji přestavitelné a umožnily vytvořit ideální dispozici pracovišť. A proto tohle všechno rámujeme kvalitním osvětlením a prosklením.

Ale kde je ta nejdůležitější životní funkce – dýchání? Dobře, v kancelářích se zrovna nedusíme, ale co nás vlastně táhne do lesa? Je to dostatek čerstvého a v poslední době hlavně přirozeně chladného vzduchu a také možnost se přírody dotýkat. Příroda, to jsou pro nás především rostliny a čerstvý vzduch.

Kladli jsme si tedy otázku: jak mít v našem novém vývojovém centru zeleň na dosah a všude kolem chladný čerstvý vzduch? S tím vzduchem je to tak: je nutné ho přivádět jinak než běžnými ventilačními zařízeními a klimatizací. Jestliže je největším současným problémem se vzduchem na našem pracovišti nepřívětivá, studeně hučící klimatizace, potom musíme vymyslet budovu, kde v létě nebude potřeba vzduch chladit vůbec. Musíme porušit pravidla.

Uvažovali jsme: co uvnitř budovy vzduch zahřívá? Jak zabránit tomu, aby se zvenčí přiváděný vzduch dále ohříval? Zkusíme postavit budovu, která nebude potřebovat moderní technologie starající se o tepelnou pohodu. Zkusíme postavit budovu, která má přírodní tepelnou stabilizaci. Moderní montovanou budovu, kde technologickou klimatizaci nahradíme přírodní klimatizací.

Jak na chlazení

Konstrukci jsme tepelně stabilizovali těmito kroky:

  • omezili jsme prosklené plochy pouze na ty nezbytné, zrušili jsme jižní okna a ta ostatní jsme nasměrovali co nejvíc na sever a na východ,
  • dokonale jsme izolovali plášť jak kvalitním prosklením, tak tou nejkvalitnější pěnovou izolací dostupnou na trhu,
  • interiér jsme napojili na podzemní část budovy (sklep), kde je v létě chladněji a v zimě tepleji než venku,
  • vzduch do budovy přivádíme podzemním kolektorem, v němž se přirozeně ohřeje či ochladí,
  • další stabilizaci nabízí jezírko – v létě i v zimě,
  • ochladili jsme plášť budovy tím, že jsme ho osázeli rostlinami a dali mu zelenou fasádu i střechu,
  • a přidali jsme jednu novinku – kořenovou čistírnu odpadních vod na střeše a na stěnách, to je světově unikátní řešení.

Foto: LIKO-S

Propojení dobře tepelně stabilizovaného interiéru a exteriéru budovy snižuje nároky na technologie uvnitř, umožňuje výměnu vzduchu přirozeným větráním a dává lidem nový prostor pro práci v okolí budovy s dotykem přírody.

Abychom ukázali, že přírodní tepelnou stabilizaci je možné vytvořit i v montovaném systému budov, naši technici navrhli konstrukci a časový harmonogram stavby tak, že vše bylo dokončeno za 27 dní od prvního hrábnutí do země. A výsledek byl na světě!

Na to, jaké konkrétní výhody tyto novinky přinesly, se zaměříme v dalším pokračování seriálu.

Friend Email
Enter your message