Příčky, posuvné stěny, montované haly, chytré izolace. Nejen tím se zabývá rodinná firma LIKO-S. V prvním dílu seriálu o tom, jak se sedlácký odkaz předků proměnil v současnou evropskou špičku v oblasti zdravých a příjemných budov, se necháme zavést ke kořenům rodu Musilů a dozvíme se, na jakou tradici jejich dnešní firma navazuje.

Příběh firmy LIKO-S je tak poutavý a nápady jejích lidí tak zajímavé, že jsme se rozhodli vám tuto sympatickou rodinu nadšenců představit podrobněji. Zajeli jsme do Slavkova u Brna, kde sídlí, a nechali zakladatele a otce společnosti vyprávět. Jak to všechno začalo, jak vymysleli přírodní tepelnou izolaci nebo jak jejich budova dokáže ochlazovat své okolí… Slovo má Libor Musil.

Kořeny inovativního a environmentálního postoje

Náš rod byl odpradávna spojen s přírodou. Předkové byli sedláci, což jsou lidé, kteří musejí umět číst přírodu a snažit se poznávat její zákonitosti.Porovnávat, co bylo a co je, a z toho vyvozovat závěry, jak bude. Sedlák také stále přemýšlí o tom, jak jeho činnost ovlivňuje okolí a jaké májeho konání následky. Nechá se přírodou objímat, poznává její potřeby a pracuje s ní v harmonii.

Můj praděda Bedřich Musil se v roce 1909 vydal cestou průmyslovou. Založil živnost na opravy zemědělských strojů a tím dal základy podnikání v naší rodině. To přerušila éra komunismu, ale hned po jeho pádu jsem se do podnikání vrhl i já se svou rodinou.

Zástupce společnosti LIKO-S se zúčastnil druhé „business session“, tedy debaty u snídaně, kterou pořádá CBRE.

Začali jsme od nuly, s manželkou a tchánem hned v lednu 1990. Ze staré plechové haly v rozpadajícím se slavkovském cukrovaru se nám postupně podařilo vybudovat firmu, která ve svém oboru patří k nejlepším v Evropě. Jak se nám ten přechod z garáže mezi elitu podařil? Jsem přesvědčen, že za tím stojípředevším téměř každodenní inovace. Postupně se staly naším denním chlebem, a protože inovujeme stále a od začátku, staly se i DNA naší firmy.

Základem inovace je chyba

Chyba je něco, co se vymyká pravidlům. To znamená, že nejdřív musíme poznat pravidla, podle kterých věci fungují, a potom buď začít měnit sebe, anebo změnit ona pravidla.

Praktickým používáním zažitých návyků, bedlivým a starostlivým sledováním toho, jaký vliv má na naši firmu okolní prostředí, jsme se dostali k tomuto pochopení: troufáme si tvrdit, že člověk svou stavební činností zásadně ovlivňuje teplotu svého okolí.

Horko, které nás v posledních letech provází v létě, a zvýšená teplota, která zničila naše ladovské zimy a vytváří teplotní výkyvy, které mají mimo jiné na svědomí snižování úrody, nás donutily k zamyšlení –dá se s tím něco dělat?Začali jsme o tom přemýšlet, zjišťovat, bádat. A jak to tak bývá, velkou roli při tom sehrála náhoda. Náhoda, která musela přijít.

Vytvořit unikátní budovu znamená porušit pravidla

Rodinnou firmu jsme před časem začali předávat dětem:postupně jsme na ně přesunovali větší a větší díl práce a odpovědnosti. Dcera přebírá od manželky péči o naše lidi a já předávám naši největší stavební divizisynovi a zeťovi.

To vše pod křídly naší firemní filozofie, která vychází z našich dlouholetých zkušeností. Vychází ze života, který jsme společně žili s dětmi a spolupracovníky.

Tak se stalo, že syn Jan začal přemýšlet o tom, jak vylepšit naše inovace v oblasti příček, a napadlo ho, že by pomohlo vytvořit v naší firmě místo, kde by se lidé cítili dobře – a nápady z nich jenom tryskaly.

Naše firma roky navrhuje, vyrábí a montuje příčky pro ty nejlepší kanceláře po celé Evropě. Poznali jsme architekty, investory i uživatele kancelářských prostorů. Sami pro sebe jsme si postavili pěknou kancelářskou budovu a všechno dělali – a dodnes děláme – podle zásady, že nejdůležitějším prvkem v naší firmě je spokojený člověk. Postavili jsme stovky budov, které byly zaměřeny na člověka. Říkáme jim „živé stavby“.
V dalším dílu se zaměříme na konkrétní příklady toho, jak LIKO-S na své stavby jde.

Friend Email
Enter your message