Řízení dodavatelského řetězce se za posledních 30 letech proměnilo ve velmi sofistikovanou oblast. Nové technologie totiž poskytují pružnější a dynamičtější způsoby, jak přepravovat zboží od firmy k zákazníkovi.

Poměrně donedávna bylo skladování slabým článkem tohoto řetězce, když zákazníkům nabízelo obchodní model, který se od 19. století změnil jen nepatrně: firmy platí pevnou finanční částku za daný rozsah skladového prostoru a za určité časové období, jen s malým nebo žádným ohledem na požadavky trhu.

Skladování jako služba (Warehousing as a Service, WaaS) slibuje nastolit revoluci tohoto modelu, protože poskytne firmám schopnost rychle a snadno skladovací kapacitu zvýšit nebo omezit, kdykoli a kdekoli to bude zapotřebí. S Charliem Poolem, 31letým spoluzakladatelem a ředitelem britského startupuStowga, jsme mluvili o tom, jakým způsobem WaaS reaguje na potřeby 21. století v odvětví skladování.

„Skladování jako služba je inovativní obchodní model, podle kterého mohou zákazníci využívat skladovací služby – uskladnění, vychystání a zabalení, fulfilment (komplexní provádění objednávek na naskladnění a vyskladnění) atd. – bez nutnosti sjednat si dlouhodobý pronájem,“ vysvětluje Pool a pokračuje, „Stowga to řeší tak, že propojuje sklady, které mají volnou kapacitu, se zákazníky, kteří chtějí tento skladový prostor získat, a to na základě smlouvy o průběžných měsíčních platbách. Stowga tak přemění fixní náklady na pronájem v náklady variabilní.“

Převod pasiva na aktivum

V určitých ohledech funguje WaaS podle podobného obchodního modelu jako Airbnb, ale na rozdíl od majitelů domů, kteří pronajímají volné místnosti, WaaS poskytuje skladovacím společnostem, které mají volnou kapacitu, možnost pronajmout tento prostor firmám, které hledají pružnější alternativy skladování.

Model Stowga umožňuje zákazníkům,
aby své skladovací nároky dynamicky
zvyšovali nebo snižovali.

„Přínosem pro sklady je přitom optimalizace ve využívání jejich prostor i pracovníků,“ říká Pool. „Tímto způsobem se pasiva převádějí na aktiva: náklady na pronájem a zaměstnance představují provozní režii, takže Stowga vlastně přináší příjem navíc, který vede bezprostředně k čistému zisku. Vstup do platformy je bezplatný, sklady platí určitý poplatek jen v případě úspěchu – takže sklady už nepotřebují vynakládat peníze na reklamu a promýšlet jim neznámou návratnost investic, která nepatří k jejich základním dovednostem, aby získávaly nové zákazníky,“ vypočítává Pool výhody.

„Zákazníkům, kteří takto využívají skladové prostory, model Stowga umožňuje, aby své skladovací nároky dynamicky zvyšovali nebo snižovali v souladu s potřebami svých podniků a zbavili se omezení, které pro jejich hospodaření se zásobami představuje využívání jediného skladovacího místa,“ zdůrazňuje Pool. „Možnost platit jen za to, co skutečně využívají, a možnost kdykoli smlouvu ukončit mění dramatickým způsobem jejich výchozí ekonomické aspekty. Stowga redukuje čas na uzavření smlouvy se skladem z měsíců na hodiny a toto zrychlení poskytuje klientům šanci plynule a dynamicky vytvářet nové dodavatelské řetězce. Firmy mohou testovat nové trhy a nové obchodní modely a rychle tak inovovat i reagovat na neplánované události tempem, které odpovídá jejich současným potřebám,“ popisuje Pool.

Rychlý růst a financování

Po svém založení v roce 2016 společnost Stowga rychle rostla. Startup se sídlem v Londýně má nyní osm zaměstnanců, síť více než 4000 skladů a ve svém prvním celém roce provozu zpracoval kontrakty v hodnotě přes 700 000 liber (20,3 milionu Kč). Kromě prostorů pro skladování Stowga nabízí klientům také řadu dalších logistických služeb, včetně dopravy, fulfilmentu, pojištění na vyžádání a faktoringu.

V prosinci loňského roku shromáždila společnost prostředky k financování ve výši 1,8 milionu liber a při této příležitosti uzavřela strategické partnerství se společností CBRE. „Stowga má strategický partnerský vztah se CBRE, v jehož rámci CBRE nabízí svým klientům služby společnosti Stowga,“ vysvětluje Pool. „CBRE je také akcionářem společnosti Stowga. Záměrem je rozšířit rozsah aktivit společnosti Stowga nabídkou jejích služeb klientům CBRE a poskytnout tak přidanou hodnotu klientům i oběma společnostem,“ dodává.

A co střední Evropa?

V současnosti Stowga působí jen ve Spojeném království, ale podle Poola se hodlá rozhodně zaměřit na mezinárodní expanzi. V rámci svého ambiciózního nástupu na mezinárodní trhy má v plánu během tří let vstoupit na středoevropský trh.

Stowga není jedinou společností, která nabízí skladování jako službu, ale v současnosti je jediným poskytovatelem WaaS na lukrativním trhu Spojeného království a je podle všeho dobře vybavená k tomu, aby si ukousla velký kus globálního trhu v odvětví skladování. Vzhledem k tomu, že předmětný trh má hodnotu kolem 5,2 bilionu Kč, a protože sklady obvykle nevyužívají 25 až 30 % své kapacity, existuje zde zcela zřejmě enormní potenciál k růstu.

null
CHARLIE POOL, CEO A JEDEN ZE ZAKLADATELŮ SPOLEČNOSTI STOWGA
Friend Email
Enter your message