|foto: Andrea Thiel Lhotáková

Nestává se často, že by architekt byl zároveň investorem. Patriku Hoffmanovi ale tak trochu nic jiného nezbývalo. Dohoda s původním investorem padla, jeho však areál šroubárny v Libčicích nad Vltavou natolik oslovil, že se do obnovy alespoň části brownfieldu pustil sám. 

Šroubárna vyrábějící spojovací součásti za tepla a za studena vznikla v Libčicích nad Vltavou v roce 1872. Výrobní areál Drátovny a šroubárny měl tehdy skvělou polohu – blízko Vltavy a na železniční trati Praha–Drážďany. V dobách největší slávy tu pracovalo přes 1600 lidí a tisíce tun výrobků se vyvážely do celé Evropy.

V roce 1992 došlo k privatizaci firmy a obrat i počet zaměstnanců se začaly silně snižovat. Velkou ránu společnosti zasadily v roce 2002 povodně – celý areál se ocitl metr pod vodou. O rok později už firma měla dluhy dosahující výše 700 milionů korun a média psala, že šroubárna zbankrotovala. Krachu se naštěstí povedlo zabránit, v roce 2005 do společnosti vstoupil nový majitel a výroba šroubů tak v Libčicích nad Vltavou pokračuje pod názvem SCREWS & WIRE Libčice (tedy šrouby a drát) dodnes.

Omezená nabídka volných ploch pro podnikatelský rozvoj a rostoucí náročnost přípravy greenfieldů obrací pozornost investorů stále častěji k bývalým průmyslovým objektům. Přečtěte si rozhovor se zástupcem agentury CzechInvest Jiřím Burešem o investicích do brownfieldů.

I když se firmě podařilo na trhu znovu etablovat, areál o rozloze 17 hektarů už nevyužila a ten začal logicky chátrat. Jeden z členů zastupitelstva však chtěl zdejší industriální architekturu zachránit, a tak pozval na konzultaci architekta Patrika Hoffmana. Architekt měl vizi přeměnit areál v multifunkční uměleckoprůmyslové centrum. Přestože nebylo možné záměr realizovat v rozsahu celého areálu, naskytla se možnost ho uskutečnit v rámci jedné stavby, tedy uhelného mlýna. Tuto možnost architekt využil.

Citlivě a s vkusem

V roce 2014 byla dokončena rekonstrukce Uhelného Mlýna, po něm následovala v roce 2017 obnova Kotelny. Obě stavby byly realizovány na základě stejné myšlenky.

Chceme zapojit areálovou vlečku
do dopravní obsluhy a také využít
stávající Energomost jako vyhlídkovou
pěší trasu.

„Prostorové a urbanistické řešení území jsme výrazně neměnili. Proběhly terénní úpravy, jejichž součástí jsou dnes nové zpevněné cesty, doplněné výsadbou stromů a založenými trávníky. Mezi Uhelným Mlýnem a Kotelnou vznikla pěší ulice, vedoucí od páteřní areálové komunikace směrem k řece. Naší snahou bylo objekt zachovat a očistit od nevhodných stavebních úprav z minulých let a vrátit mu jeho původní industriální podobu tak, aby i po rekonstrukci byla čitelná původní funkce objektu,“ popsal plán úprav Patrik Hoffman. Základní tvary domů a tektonika staveb se výrazně nezměnily, objemové členění zůstalo téměř neporušené, cihlové konstrukce obvodového pláště rehabilitovali původními cihlami.

Veškeré zázemí, jako toalety či kuchyňky, bylo ukryto do samostatných dřevěných boxů, aby vynikla otevřenost a velkorysost prostor.

V současné době se chystá revitalizace další části areálu, území tzv. bývalé „nové“ kotelny. V přípravě je realizace coworkingových prostor ve vile, kde kdysi sílilo vedení šroubárny, a úprava popelového sila na netradiční ateliéry. Plánují se i další plochy pro menší výrobní a vývojové dílny.

„V další fázi chceme zapojit areálovou vlečku do dopravní obsluhy a také využít stávající Energomost jako vyhlídkovou pěší trasu spojující již opravené části s rozvojovou plochou v severním cípu brownfieldu. Počítáme s nabíjecími stanicemi pro elektromobily a elektrokola,“ prozrazuje Patrik Hoffman.

Oceněný projekt

Za revitalizaci Uhelného Mlýnu v Libčičích nad Vltavou získal Patrik Hoffman a jeho Ateliér Hoffman v roce 2013 hlavní cenu Grand Prix architektů. „Adekvátně stanovená míra zásahů do nádherné stavby. Architekti v roli iniciátorů a spoluinvestorů. Příkladná práce s detailem. Precedens pro spousty jiných, dosud chátrajících areálů,“ zaznělo v rozhodnutí porotců. S objektem Kotelny postoupili mezi užší výběr nominovaných projektů na Českou cenu za architekturu za rok 2018. Výsledky budou známy v říjnu.

Friend Email
Enter your message