Pětadvacet let po rozdělení Československa ukázaly parlamentní volby v České republice sílící skepsi vůči Evropské unii. Nedávné krajské volby na Slovensku naopak potvrdily další proevropské směřování země. Místní ekonomice se přitom velmi daří: Slovensko nejenže Česko už ekonomicky téměř dohnalo, ale pokud bude pokračovat stejným tempem, brzy ho nechá za sebou.

Přečtěte si více o hospodářských úspěších našich východních sousedů.

Friend Email
Enter your message