Takový vzkaz poslala firmám na celém světě developerská společnost P3 svou konferencí, kterou uspořádala v říjnu v Praze. Řečníci z mnoha odvětví průmyslu a obchodu, ale i z akademické sféry se věnovali současným i přicházejícím technologiím a všichni se shodli na tom, že budoucnost je za dveřmi a bude tu ne v řádu let, ale měsíců.

O robotech, kteří vedou pohovory s uchazeči o práci, kognitivních budovách, jež se samy učí, a autonomních taxících bez řidiče si přečtěte česky nebo anglicky.

Friend Email
Enter your message