|foto: Shutterstock

Oblast technologií není pro průmyslové nemovitosti žádnou novinkou. V posledních letech se však vývoj natolik zrychlil, že na to musejí vlastníci i nájemci nemovitostí reagovat. Data a technologie budou mít totiž velký dopad na to, jak budou budovy vypadat a kdo v nich bude pracovat. Kdo se této výzvy včas chopí, získá před ostatními konkurenční výhodu.

„Majitelé nemovitostí si už začínají uvědomovat, že data o nemovitostech, která shromažďují, mohou být použita k tomu, aby vedla k lepšímu rozhodování, urychlila reporting a zlepšovala výkonnost budov. Nezbytná je však spolupráce s nájemcem nemovitosti – uživatelem prostoru. Aby byly technologie využity opravdu naplno, je potřeba zavést inovační strategii zaměřenou na zlepšování podnikatelských aktivit zákazníka a jeho spokojenosti,“ říká Eddie Holmes, předseda UK Proptech Association.

Studie KPMG z roku 2017 se zaměřila na to, jak je segment nemovitostí připraven přenést se z průmyslové minulosti do digitální budoucnosti. Při průzkumu autoři zjistili, že zatímco 86 % respondentů ze sektoru real estate vidí digitální a technologické inovace jako příležitost, pouze 34 % jich má vytvořenou jasnou digitální strategii pro celou firmu. Tato čísla byla obdobná napříč všemi zeměpisnými oblastmi.

Co nás nejvíce ovlivní

Na otázku, které technologické inovace budou mít největší dopad na nemovitosti v průběhu příštích pěti let, respondenti nejčastěji uváděli big data a datové analýzy, internet věcí a umělou inteligenci, mezi ostatními odpověďmi pak najdeme poměrně vyrovnaně autonomní automobily, virtuální realitu a robotizaci. Zmíněn byl však také blockchain a 3D tisk. Pojďme se podívat, co některé inovace přinesou.

foto

Big data

Zpracování velkých dat (nebo dokonce jen dat) umožní detekovat kritické body a navrhnout inovativní řešení při využití prostoru, investičních rozhodnutích nebo při analýzách konkurence. Z výsledků lze také přesně vyhodnotit časové, materiální či finanční náklady pro uspokojení variabilní poptávky. Hromadnou sériovou výrobu tak nahradí flexibilní výroba „na míru“, která s sebou přinese úsporu energie či financí a zároveň výrazně nižší dopad na životní prostředí. Dokonce bude možné začít předpovídat potřeby spotřebitelů a reagovat na ně dříve, než si je spotřebitel sám uvědomí. Nemovitost by měla tuto flexibilitu ve výrobě umožnit.

Internet věcí (IoT)

Technologie IoT zajistí konektivitu a vzájemnou interakci objektů a jejich vzdálené řízení. V průmyslovém prostředí jde hlavně o to, sbírat a následně využívat podrobné informace o všech krocích daného procesu. Vzniknout tak může elektronický kmenový list každého konkrétního výrobku, který zaznamená například dobu a teplotu lisování dílu, skutečné utahovací momenty šroubů či dobu svařování. Tyto údaje pak mohou napomoci při výběru vhodných dílů nebo při řešení případné zmetkovosti. Skvěle se tu uplatní i lokalizační možnosti internetu věcí, díky nimž lze sledovat pohyb materiálu po celé výrobní lince, nebo automatické vyhodnocení oprávněnosti obsluhy manipulovat s daným strojem (stroj se spustí, jen když ho obsluhuje proškolená osoba).

Rozšířená realita

Reálný obraz světa doplněný o uměle vytvořené objekty. To přinese rozšířená a virtuální realita. S jejím využitím se počítá zejména v logistických službách. Brýle s rozšířenou realitou ukážou skladníkům, které zboží kam dopravit, nebo je na práci ve skladu připraví už během školení. Firmy mohou díky této moderní technologii ušetřit peníze za výrobu prototypů, zkrátit čas při zavádění nových produktů nebo si vyzkoušet novou výrobní linku ještě předtím, než vznikne její první verze.

V Amazonu už pracují roboti

Pokud máme jmenovat některou firmu, která se vážně pustila do robotizace, byl by to Amazon. V USA roboti pracují téměř ve dvou desítkách logistických parků, v Evropě zatím pomáhají v Anglii, Polsku a Španělsku. Ti ve Španělsku třeba dokážou převážet police až do váhy 1,3 tuny a pohybují se rychlostí 1,7 metru za sekundu. Na výšku měří necelých 30 centimetrů, na šířku mají něco přes metr a ve skladu se orientují pomocí QR kódů. Díky automatizaci a rychlejší výměně zboží se skladu u Barcelony zvýšila kapacita téměř o 50 procent.

3D tisk

Konec rozlehlých továrních komplexů a hal. 3D tisk změní charakter továren v některých odvětvích průmyslu. Poptávka bude spíše po menších a středně velkých budovách, protože výrobky budou často vznikat až přímo u zákazníka. Odpadne tak nutnost je skladovat a draze dopravovat.

Autonomní vozidla

Jsou schopna jezdit celý den a celou noc bez přestávek a dopravní zácpa nebo velká vzdálenost jim náladu nezkazí. Firmy tak budou méně omezeny umístěním haly a budou se stěhovat do lokalit s levnějšími pozemky.

Management dodavatelského řetězce by měl zbystřit

„Zanedlouho nastane doba, kdy dodavatelský řetězec nepoznáte. Bude plný autonomních skladů a autonomních vozidel,“ říká Andy Pyle, vedoucí oddělení nemovitostí KPMG ve Velké Británii, a dodává, „bude také štíhlejší, rychlejší a efektivnější a nepochybně změní způsob využití skladového prostoru. Investoři a developeři by tedy měli už nyní vyhodnotit, jaké budou mít trendy dopady na budoucí poptávku po skladových zařízeních, aby zabránili drahé dodatečné montáži nebo naprostému zastarání budovy.“

Friend Email
Enter your message