|foto: cs-dopravak.cz

 

Městská logistika, zásobování a rozvoz zboží jsou v současnosti doménou automobilové dopravy. Vzhledem k přetíženým komunikacím a narůstajícím problémům se znečištěním ovzduší se začíná diskutovat o přesunu logistické zátěže na alternativní způsoby přepravy. Projektů i navrhovaných dopravních prostředků je celá řada – od elektromobilů až po roznos zboží inteligentními drony. Existuje však i řešení, které zní o dost realističtěji. Nákladní tramvaje.

Využívat tramvajovou trať i pro jiné účely než pro přepravu osob má mnoho výhod. Je ekologicky šetrná, rychlá, až na výjimky ji neomezují dopravní zácpy, a především má dostupnost do samého centra města, kde se automobilová doprava čím dál tím více omezuje. Pro využití nákladních tramvají hovoří i fakt, že s nimi máme zkušenosti z minulosti. V Praze se nákladní tramvaje používaly ke svozu odpadu už na začátku 20. století a ještě po druhé světové válce rozvážely stavební materiál při opravách tratí a v letních měsících kropicími vozy osvěžovaly ulice. K podobným účelům je využívaly i dopravní podniky v Brně, Ústí nad Labem a v Jablonci nad Nisou, v Ostravě jezdily nákladní tramvajové vozy ještě v 70. letech. Jejich využití však postupně klesalo. Dnes speciální vozy stojí v expozicích muzea MHD a jejich novodobým zástupcem je poslední dva roky mezi veřejností populární oranžová mazací tramvaj. Ta je takovým unikátem, že má dokonce i svou facebookovou stránku s 11 tisíci fanoušky. Zdá se, že jí v brzké době přibudou kamarádi.

V zahraničí se nákladní tramvajovou přepravu snaží zavést řada měst. Mnohé z nich ztroskotaly na problémech s koordinací a přílišným vytížením tras, ale existují i města, kde se osvědčila. Například ve východofrancouzském městě Saint-Étienne ji využívá řetězec supermarketů Casino k závozu zboží. Joël Danard, ředitel výzkumného ústavu Efficacity, který projekt TramFret inicioval, v rozhovoru pro Guardian uvedl: „Přeprava zboží tramvajemi ulehčuje dopravě, předchází vytváření zácp a snižuje množství uhlíkových emisí. Casino si chválí především ekonomickou stránku projektu. Je to pro ně velmi rychlý a pohodlný způsob, jak dostat zboží do centra města – mohou tak zboží skoro doslova vykládat z tramvají přímo do obchodů. Dopravní podnik zase oceňuje, že může tímto způsobem využívat staré vozy, které by jinak bez užitku chátraly. Přispíváme tedy i k podpoře cirkulární ekonomiky.“ Projekt běží od letošního jara, pokud se osvědčí, zapojí se do něj i další společnosti. Saint-Étienne není jediné město, kde můžete nákladní tramvaje potkat. Jezdí například i v Curychu, kde slouží ke svozu tříděného odpadu, nebo v Drážďanech, kde je využívá automobilka Volkswagen. Ta ve spolupráci se zdejším dopravním podnikem vozí už od roku 2001 díly na výrobu elektromobilu e-Golf čtyřmi speciálními nákladními tramvajemi CarGo Tram. Každá z nich má nosnost 60 tun a nahradí tak zhruba tři plně naložené kamiony. Mohlo by něco podobného fungovat i u nás?

Zdá se, že ano. Na rozdíl od řady evropských měst, která tramvajovou dopravu v minulosti opouštěla, má řada českých měst velmi dobrou tramvajovou obslužnost. Jen Praha má k dispozici přes 140 kilometrů trasy a v budoucnu má toto číslo dále narůstat. Už dnes hlavní město plánuje společně s DPP výstavbu téměř třiceti nových tramvajových tratí, z nichž tři mají vzniknout už do pěti let a zbylé do roku 2030. Rozšířit se mají linky zejména do sídlištních celků, kde nahradí přetíženou autobusovou dopravu a propojí je jak s centrem, tak mezi sebou navzájem. Kromě zlepšení dopravy osob se plánuje i nákladní využití. Letos na jaře vznikl projekt Prague City Cargo, na kterém se podílí DPP, Pražské služby, ČVUT a firma Huawei. Prvním krokem je vývoj modelu nákladní tramvaje, která by mohla v málo vytížených nočních hodinách svážet komunální odpad. Zároveň se začíná pracovat na síti automatizovaných skladišť odpadu, plnicích stanic kontejnerů a veškeré logistiky spojené s překladem kontejnerů na kolejová vozidla a jejich dopravy do spalovny. Popelářské tramvaje by mohly poprvé vyjet někdy kolem roku 2020.

Friend Email
Enter your message