Dokazuje to projekt EkoLogis, který nově představil Magistrát hlavního města Prahy. Cíl platformy? Jediný – dosáhnout změnami v městské přepravě postupného snižování emisí na území metropole… Opatření spojená s iniciativou? Početná!

Foto: GLS

Vedení města si od firem slibuje například redukce a restrukturalizace vozových parků směrem k nízkoemisním nákladům, lepší plánování tras, nebo dokonce vedení řidičů k šetrné jízdě. A jak se k této výzvě postavily velké logistické firmy? Jinak nesmiřitelní konkurenti na trhu ukázali, že v oblasti ochrany životního prostředí jedou stejným směrem http://logistika.ihned.cz/c1-65860190

Friend Email
Enter your message