Ve dvou dílech seriálu o logistických publikacích jsme se zatím podívali na nejvýznamnější tištěné oborové magazínyspecializované weby. I v tak dynamickém oboru, jakým je logistika, však mají některé informace dlouhodobou platnost, a nehodí se proto pro rychlá periodická média. V posledním pokračování se zaměřujeme na odborné učebnice a příručky.

České knihy

Alena Oudová: Základy logistiky
Kniha nakladatelství Computer Media, která slouží jako učebnice logistiky na odborných školách. Seznamuje s jednotlivými logistickými procesy, materiálovými a informačními toky uvnitř firmy i mimo ni a jejich vlivem na hlavní činnost podniku, jeho výkon a ekonomiku. Autorka témata vysvětluje na příkladech z běžné praxe, uvádí je do souvislostí a mezipředmětových vazeb.

Petr Pernica: Logistika pro 21. století
Publikace určená jak studentům podnikového managementu a ekonomiky, tak řídícím pracovníkům podniků i z centrální sféry. Zaměřuje se zejména na postavení a funkci logistiky ve 21. století, poskytuje metodický návod k tvorbě logistických systémů, zabývá se outsourcingem logistiky, vztahem logistiky a životního prostředí a specifiky jednotlivých světových regionů. Samostatná kapitola je věnována logistice v České republice. Knihu doplňuje výkladový slovník logistiky s 350 hesly, který je zpracován i elektronicky na přiloženém CD-ROM.

Přehled v oboru získáte i díky odborným magazínům. Tyhle tituly byste neměli minout.

Ivan Gros: Velká kniha logistiky
Monografie vydaná nakladatelstvím VŠCHT se orientuje na moderní koncept logistiky a její roli v řízení dodavatelských systémů na strategické a operativní úrovni. Práce obsahuje i výsledky vlastního výzkumu a praktické zkušenosti autorů.

Zahraniční knihy

Martin Christopher: Logistics and Supply Chain Management
Martin Christopher je jedním z předních světových odborníků na problematiku logistiky a působí jako předseda organizace Centre for Logistics and Supply Chain Management. Už čtvrté, doplněné vydání jeho knihy přináší přehledný a čtivý vhled do základních oblastí logistiky, tvorby dodavatelského řetězce, managementu rizik, řízení poptávky a nabídky, vztahu mezi logistikou a zákaznickou spokojeností a dalších témat.

Nigel Slack a kol.: Operations Management (7th Edition)
Už sedmé vydání zásadního textu o základních aspektech řízení firmy. Kniha se nesoustředí pouze na logistiku, ale uvádí ji v kontextu ostatních procesů uvnitř i vně firmy. Autoři vše vysvětlují na více než stovce praktických příkladů z fungování předních světových společností.

Sledujte také specializované weby, aby vám neunikly žádné novinky ze světa logistiky.

Sunil Chopra, Peter Meindl: Supply Chain Management (5th Edition)
Knihu sestavenou předními světovými odborníky na operační management, logistiku a distribuci používají jako učebnici prestižní univerzity. Specifikuje základní zásady sestavení a řízení efektivního logistického řetězce, vysvětluje strategickou roli řetězce ve fungování firmy a nástroje pro jeho udržování. V pátém vydání se autoři zaměřují hlavně na řízení logistiky v mezinárodním prostředí.

Populární knihy

Rose George: 90% of Everything
Autorka v knize popisuje vlastní zkušenosti z plavby na nákladní lodi firmy Maersk. Přestože se zaměřuje především na lodní dopravu, dokáže vtipně a čtivě popisovat fenomén dálkové přepravy jako zásadní součást globální ekonomiky. Kniha je plná zajímavých postřehů a detailů ze zákulisí, podrobně vysvětluje hierarchii velení lodi, zabývá se problematikou pirátství, nebezpečím i krásou nákladních dálkových plaveb.

 „Zlaté časy kombinované dopravy teprve přijdou.“ Přečtěte si rozhovor s Ondřejem Jaškem.

Marc Levinson: The Box
Kniha s podtitulem „Jak kontejner zmenšil svět a zvětšil světovou ekonomiku“ se věnuje fenoménu standardizovaného kontejneru. Respektovaný ekonom a editor časopisu The Economist Marc Levinson popisuje, jak duchovní otec přepravního kontejneru Malcom McLean svůj nápad vyvíjel a prosadil i jak se svět od té doby změnil. Vysvětluje obrovské změny v ekonomické geografii, úpadek tradičních přístavů, jako jsou Londýn a New York, a vzestup dříve marginálních měst, jako je Oakland. Velkou pozornost věnuje důsledkům levné standardizované přepravy, která učinila z asijských regionů výrobní dílnu západních firem, a skládá hold základní stavební jednotce gigantické operace celosvětového zasilatelství.

Friend Email
Enter your message