Svět logistiky je neustále v pohybu a usledovat veškeré dění je nad síly jakéhokoliv smrtelníka. Proto jsme připravili přehled nejdůležitějších publikací z oboru, které vycházejí u nás i v zahraničí. Ve třech pokračováních se postupně podíváme na tištěné časopisy, internetové zdroje a knihy.

České magazíny

Logistika: Odborný měsíčník nakladatelství Economia zaměřený na témata dopravy, skladování, manipulace, distribuce a balení. Přináší přehledy o novinkách, případové studie logistických projektů, rozhovory, tematické speciály z jednotlivých segmentů oboru a prezentace poskytovatelů logistických služeb. Tištěný časopis rozšiřuje jeho on-line verze na portálu logistika.ihned.cz.

Building World: Česko-anglický čtvrtletník pro investory, developery, nájemce, facility managery, stavitele a architekty. Přináší zprávy a přehledy novinek o nových projektech, probíhajících realizacích a zajímavé případové studie. Stálou rubriku má v časopise téma logistika a průmysl.

Vedle tištěných periodik jsou samozřejmě i v oblasti logistiky čím dál tím důležitější on-line zdroje. Podívejte se na náš výběr těch nejdůležitějších logistických webů.

Systémy logistiky: Jeden z nejčtenějších časopisů zaměřených na logistiku vydává firma Atoz od roku 2000. Informuje o domácím i zahraničním dění na poli dopravy, spedice, logistiky, skladování, supply chain managementu a informačních technologií.

Zahraniční magazíny

Logistics Management: Prestižní časopis, který vychází už od roku 1962 a je distribuován více než 70 000 odběratelů. Obsahově pokrývá vše od přehledu novinek přes případové studie po rozhovory s předními odborníky na poli logistiky, přepravy a skladování. Tištěnou verzi doplňuje on-line portál www.logisticsmgmt.com a pravidelně aktualizovaný Logistics Management Blog.

Material Handling & Logistics Magazine: Časopis zaměřený na logistiku jako součást efektivního fungování firmy. Zaměřuje se především na nové trendy a praktické zkušenosti v oblasti skladování, přepravy a managementu zásobovacího řetězce.

CCJ – The Commercial Carrier Journal: Magazín zaměřený na dálkovou a kamionovou přepravu. Přináší přehled praktických zkušeností, recenze strojů a vybavení a řadu dalších informací nezbytných pro kteroukoliv firmu, která se zabývá mezinárodní přepravou a distribucí.

Friend Email
Enter your message