Královéhradecký kraj je centrem průmyslu nejen díky své historii. Je zde také vysoký průměr vzdělanosti, navázaný na univerzity. A infrastruktura, která je pro investory v kraji podstatná, se pomalu zlepšuje.

Otevření dalšího úseku dálnice Praha – Hradec Králové se stalo diskutovanou událostí letošního léta. A je to právě tato okolnost, která v oblasti průmyslové výstavby hraje v Královéhradeckém kraji podstatnou roli. Zlepšení a rozšíření infrastruktury může kraji hodně pomoci a zvýšit jeho atraktivitu pro investory.

Zaostřeno na infrastrukturu

„Královéhradecký kraj má velký potenciál. Hradec Králové je univerzitní město a je v jeho zájmu přilákat zahraniční investory, kteří by tu rozvíjeli projekty především z oblasti výzkumu a vývoje,“ objasňuje situaci v kraji Jarmila Bartonová, konzultantka CBRE.

V oblasti infrastruktury jde nejen o prodloužení a rozšíření dálnice a její jednodušší napojení minimálně směrem do Polska, ale i o rozvoj obchvatu kolem Hradce Králové. Ten považuje Jarmila Bartonová aktuálně za nejdůležitější.

O zájmu o lokalitu ostatně svědčí například i v červnu otevřené distribuční centrum řetězce Albert v průmyslové zóně Březhrad u Hradce Králové. Jak řetězec informuje v tiskové zprávě, jeho sklady pokrývají plochu 21 tisíc metrů čtverečních. Podle primátora Hradce Králové Zdeňka Finka areál splňuje všechna potřebná kritéria – má napojení na dálnici, je v blízkosti dvou stotisícových měst a pro zaměstnance je dostupný městskou hromadnou dopravou i po cyklostezce.

Plánování přesvědčí místní

Kraji by také podle Jarmily Bartonové prospělo lepší plánování v tom smyslu, že by měl jasně vyčlenit pozemky vhodné pro průmyslovou výstavbu. Není totiž pochyb o tom, že zajímavými pozemky pro tyto účely kraj disponuje. A zlepšit by se pak mohlo i povědomí o průmyslové výstavbě, aby ji lidé nevnímali negativně, což se stále děje.

„Je potřeba lidem otevírat mysl směrem k průmyslovým nemovitostem, které se proměňují a jsou dnes často velice sofistikované, a promyšleně vybrat pozemky tak, aby nenarušovaly rezidenční výstavbu. Důležité je i napojení na infrastrukturu,“ dodává Jarmila Bartonová.

„Myslím, že je důležité vyvolat diskusi mezi investory, úřady a místní komunitou tak, aby průmyslové výstavby začaly být vnímány pozitivněji. Průmysl se vyvíjí a mění se tedy i vzhled a funkčnost využívaných nemovitostí, které jsou čím dál sofistikovanější. Důležité je také správné plánování umístění průmyslových parků v rámci územního plánu, které zajistí, aby budovy nebyly umístěny například v blízkosti rezidenční zástavby a byly dobře napojeny na infrastrukturu,“ dodává Jarmila Bartonová.

Lidé jsou, ale záleží jim na podmínkách

Lidé, kteří by pro nové projekty mohli pracovat, v kraji podle ní jsou, i když zde byla nezaměstnanost ke konci července jen 2,87 procenta, jak uvádí Český statistický úřad (ČSÚ). Jde však o to, koho případný investor konkrétně hledá, jaké požadavky má na kvalifikaci pracovní síly a co by lidem nabídl.

„Myslím, že v kraji lze najít kvalitní zaměstnance, ale investoři už nemohou počítat s levnou pracovní silou,“ tvrdí Jarmila Bartonová, podle níž by místnímu trhu práce, kde byla podle ČSÚ v prvním čtvrtletí letošního roku průměrná hrubá mzda 25 268 korun, pomohla zdravá konkurence v ohodnocení zaměstnanců, v zázemí, které jim firmy poskytují, a v nabízených celkových podmínkách pro práci.

Nový život brownfieldů a starších prostor

Kraji navíc nahrává i jeho výrobní a průmyslová historie, která po sobě zanechala stopy v podobě brownfieldů a starších, nyní nevyužívaných výrobních prostor. A i ty oslovují k využití dnešní investory a vzbuzují zájem developerů.

„K dispozici tu jsou haly, které nabízejí plochy dosahující až 30 tisíc metrů čtverečních,“ poukazuje Jarmila Bartonová na to, že i vlastníci výrobních prostor staršího typu je častěji nabízejí k pronájmu novým investorům a mají zájem o jejich rekultivaci a přebudování do modernějších celků.

Friend Email
Enter your message