Logisticko-výrobní areál Karlovarská Business Park má nové majitele. Do společného vlastnictví jej koupily společnosti ConceqAccolade. Otevřený podílový fond Conceq Realitní se na transakci podílel devadesáti procenty. Přesná výše transakce nebyla zveřejněna. Podle společnosti Accolade se hodnota nemovitosti pohybuje kolem půl miliardy korun.

Další informace naleznete v tomto článku: http://logistika.ihned.cz/c1-65695160.

Friend Email
Enter your message