Logistické firmy trápí nedostatek skladníků i lidí ve specializovaných profesích. Zaměstnavatelé si cení nejen procesní a projektové specialisty, ale i vedoucí směn a skladů.

Foto: Aktualne.cz

Lidí na trhu práce, kteří by mohli obsadit volné pozice v logistice, je zoufale málo. Podle Zdeňka Kašpara, který pracuje jako Associate Director – Industrial & Logistics v CBRE, je pro firmy z hlediska nedostatku lidí nyní nejhorší období od krize v letech 2008 a 2009. „Na trhu je hodně zakázek a klienti v objemu zboží rostou, takže pro logistické firmy je nedostatek lidí zásadní,“ uvádí. Chybí přitom jak manuální profese, tak specialisté. Specialistu v logistice ostatně zařadil mezi sedm profesí, které se v roce 2017 díky své nedostatkovosti budou mít dobře, i personální portál Jobs.cz.

Skladníci přicházejí ze zahraničí

Nedostatek skladníků firmy pociťují ještě více v období, kdy od září stoupá předvánoční špička. A profese skladníka se změnila. Firmy od něj už nečekají jen manipulaci se zbožím a ovládání vysokozdvižného vozíku, ale i další dovednosti – jako balení zboží, práci se skenerem a výpočetní technikou.

Jak tvrdí Zdeněk Kašpar, s nedostatkem skladníků se zaměstnavatelé vyrovnávají především najímáním brigádníků. Jejich výhodou je, že jsou flexibilnější. Firmy tak mohou lépe reagovat na sezonnost v logistice a vykrýt třeba právě předvánoční špičku. Vzhledem k nízké nezaměstnanosti v ČR vozí agentury brigádníky čím dál tím častěji i ze zahraničí. Agenturní zaměstnanci, po nichž firmy sahají, přijíždějí především z Polska, Ukrajiny, Bulharska či Rumunska. „Kvůli nedostatku skladníků vzrostly mzdové náklady na skladníka za poslední dva roky o 20 %,“ dodává Zdeněk Kašpar.

Chybí specialisté se znalostí logistiky

Největší hlad je však podle něj po procesních a projektových specialistech i vedoucích směn a skladů. Jsou to profese, které vyžadují kombinaci specializovaných dovedností, spolu s dobrou znalostí logistiky. „Firmy hledají řešení v tom, že se specialisty snaží samy vychovávat a nastavují pro ně takové pracovní podmínky, aby si je udržely,“ objasňuje. Znamená to adekvátní finanční ohodnocení a roli hraje i firemní kultura nebo možnosti dalšího vzdělávání a osobního rozvoje.

V logistice, tak jako v jiných oborech, však citelně chybí i seniorní obchodní zástupci (Key Account Manageři). A další nedostatkovou profesí jsou specialisté na jednotlivé produkty v logistice – konkrétně na leteckou a námořní přepravu. Lidé, které firmy v nedostatkových profesích mají, se tak stávají čím dál větší konkurenční výhodou.

I v logistice se však najdou profese, které se obsazují relativně snadno. Jako příklad uvádí Zdeněk Kašpar kancelářské profese nebo vrcholové manažery. „Zatímco za třicet dnů vám na pozici skladníka přijdou dva životopisy, když hledáte vyššího manažera, máte na stole třicet životopisů během dvou dnů,“ dodává.

Vzdělání a automatizace

Je jasné, že obor stále poroste, nedostatek specializovaných profesí tak nemůže mít podle Zdeňka Kašpara krátkodobé řešení. Cestou by podle něj mohlo být rozšíření specializovaného vzdělávání a větší vstup logistických firem do vzdělávacího procesu. Za příklad dává Německo nebo Rakousko, kde firmy již ve vyšších ročnících berou studenty do praxe. „To u nás chybí, proto je podle mne takový propad mezi tím, co se lidé naučí ve školách, a co firmy potřebují,“ tvrdí.

Nedostatek skladníků zase podle něj v budoucnu vyřeší částečná automatizace. „Nahrává jí, že jdou dolů ceny technologií. A nedostatek lidí vytváří na automatizaci větší tlak,“ uzavírá.

Friend Email
Enter your message