S Art of Space se vám nebudou plést pojmy…

Základní nájemné

Základní cena nájmu bez slev či pobídek (incentiv).

Cena nájmu za jednotku plochy, nejčastěji 1 m2. Zohledňuje více faktorů: lokalitu, v níž se nemovitost nachází, velikost jednotky a financování developera. V průběhu nájemní doby je zpravidla indexováno.

Efektivní nájemné

Výše nájemného po zohlednění slev na nájemném či dalších pobídek (incentiv).

Efektivní nájemné bývá přibližně o 10 až 15 % nižší než nájemné základní. Pokud bylo např. stanoveno základní měsíční nájemné 4 eura za m2 po dobu 5 let, zaplatí nájemce po započítání incentiv za uvedenou dobu zhruba 3,85 eura za m2.

Výše pobídek je ovlivněna atraktivitou lokality, v níž se nemovitost nachází. Ve velmi žádaných lokalitách nemusí developer nabízet žádné incentivy, přesto nemovitost bez problému obsadí. V případě převyšující poptávky nájemců bývá zvykem uzavřít smlouvu s prvním zájemcem. V méně atraktivním místě nebo tam, kde je silnější konkurence, může být pobídka i vyšší.

Nájemní prázdniny

Období, po které nájemce neplatí nájemné.

Nájemní prázdniny jsou jednou z pobídek, kterou může developer motivovat nájemce k uzavření smlouvy. Těmi dalšími jsou například tzv. fit-out contribution, tedy finanční příspěvek na úpravu prostor, nebo speciální technické řešení v ceně standardu (viz Slovníček pojmů: fit-out).
Když například developer nabídne tříměsíční nájemní prázdniny, uhradí nájemce za období čtyř měsíců jen výši jednoho nájemného. Rent free bývá zpravidla poskytováno na začátku doby nájmu, ale může být rozpočítáno i rovnoměrně po celou dobu nájmu nebo se rozfázuje na období, kdy nájemce očekává větší investice.

Nájemní prázdniny se obvykle netýkají záloh na provozní náklady.

Friend Email
Enter your message