|foto: Shutterstock

Big data, doručování obsahu, autonomní vozidla či průmysloví roboti. Všechny tyto technologie pro svůj chod potřebují data. Hodně dat, která je nezbytné uchovávat v bezpečí. Proto není divu, že chytřejší průmyslové areály v posledních letech vyžadují i náročnější datová centra.

Jen ve Spojených státech dosáhl v loňském roce celkový objem investic do datových center rekordních 20 miliard dolarů. Průzkum realizovaný společností CBRE ukázal, že poptávka po datových centrech neutichne ani letos.

Datové centrum může sloužit jen jedné firmě, nebo mít podobu „regionálního“ datového centra, kde vznikne jakýsi hub, který disponuje datovou a energetickou infrastrukturou a kde si zájemci o budování datacenter mohou vybudovat vlastní objekty podle vyšších úrovní TIER.

Příprava se prostě vyplatí

Stavební i technologické nároky na vybudování datového centra bývají obrovské. Jde totiž obrazně řečeno o mozek firmy. Stačí několik minut bez kyslíku a odumírají všechny orgány. Ve společnosti CBRE proto razí nekompromisní heslo: „Výpadky nejsou přípustné. Když harmonizujete potřeby svých nemovitostí s požadavky na IT, přemýšlejte strategicky. Selhání techniky nesmí ohrozit vaši společnost nebo celkový výdělek.“

Každé 2,5 minuty dochází ve světě k trestnému činu zaměřenému na lodní, letecký nebo kamionový náklad. Firmy proto investují obrovské částky do bezpečnosti. Přečtěte si, jaké konkrétní technologie a opatření využívají.

Kdo nemá s budováním centra zkušenosti, může se obrátit na odborníky, kteří znají všechny potřebné normy i záludnosti projektového řízení a investora provedou průběhem celého životního cyklu stavby. Zkušenosti v CBRE například ukazují, že jejich řešení díky intenzivnímu školení prokazatelně snižují až o 80 % provozní rizika, která způsobují lidé. Přečtěte si, co CBRE investorům nabízí.

Bezpečnost datového centra v kostce

I když je prostor pro uskladnění dat vlastně „jen“ větší serverovna, požadavky na jeho zabezpečení jsou mnohem náročnější. Často firma dokonce ani nezveřejňuje, kde přesně ke správě dat dochází, a k centru nevedou ani žádné směrové tabule.

Definuje je norma ANSI-TIA-EIA 942 (někdy zkráceně TIA 94), která je siceprimárně určena pro Severní Ameriku, ale její obsah je respektován víceméně po celém světě. Tato norma stanovuje čtyři úrovně datových center (TIER 1 až TIER 4) lišící se podle toho, jak mají zajištěnou ochranu serverů, připojení a fyzickou ochranu proti fyzikálním hrozbám (zejména vniknutí, požáru či povodni).

Už příjezd k budově by měla chránit několik desítek metrů široká nárazníková zóna, která zabrání vjezdu až k budově. Počet vjezdů a vstupů je vhodné omezit na co nejnižší počet, který lze lépe kontrolovat. Svým vzhledem budova většinou připomíná spíše sklad než kanceláře, proto okna bývají jen v administrativní nebo relaxační části, přičemž skla musí odolat výbuchu. Zdi by mělo tvořit alespoň 30 centimetrů betonu. Výjimkou není ani požadavek, aby vnitřní stěny byly nepřerušené od stropu až k podlaze, aby v nich nebylo možné nic skrýt. Samozřejmostí jsou protipožární dveře, jištěné chlazení a další bezpečnostní prvky.

Aby datové centrum mohlo garantovat požadovanou dostupnost, musí disponovat zdrojem elektřiny ze dvou různých samostatných rozvodných stanic, vodou ze dvou různých hlavních rozvodů a redundantním datovým komunikačním spojením.

Friend Email
Enter your message