Důraz na zaměstnance a jejich pracovní prostředí, snižování počtu lidí nebo to, jak se bránit fluktuaci. O tom všem debatovali odborníci pod křídly CBRE.

Mottem druhé dopolední debaty spojené se snídaní – neboli business session, pořádané společností CBRE, která podporuje portál Art of Space – byly zdravé haly. „Záměrně jsme neříkali zelené haly, neboť jsme chtěli zdůraznit, že nejde pouze o životní prostředí v okolí hal, ale také uvnitř. Pracují v nich lidé a je potřeba, aby i toto pracovní prostředí bylo zdravé,“ říká Bert Hesselink z pořádající společnosti.

Akce se jako zástupce oblasti územního plánování zúčastnil Tomáš Ctibor ze společnosti 4ct, za životní prostředí Rostislav Dvořák ze společnosti LIKO-S, která se zabývá zelenými fasádami a střechami, developera průmyslových nemovitostí zastupoval Romain Coiquaud z VCES, personalistiku reprezentoval Ladislav Kučera z Hays a jako zástupce koncových uživatelů hal na setkání promluvil Petr Goral z DHL.

Oproti původnímu očekávání se diskuse netočila kolem životního prostředí, staveb či vody, ale mnohem více se mluvilo o lidech. Dnes už by totiž neměl být téměř žádný rozdíl mezi kanceláří v klasické kancelářské budově a kanceláří v průmyslové hale. „V debatě zaznělo, že lidé jsou mnohem emancipovanější a sami si říkají, jaké chtějí pracovní podmínky a prostředí. Už se ani nepoužívá termín zelené budovy. Říká se jim modré, protože jsou zaměřené právě na lidi, kteří v nich pracují. Za pozornost také stojí zajímavý trend: kdysi v halách pracovaly obrovské stroje, jejichž obsluha nebyla početná. Následoval prudký nárůst počtu lidí, kteří v halách pracovali – balili, kompletovali a rozváželi. A dnes s další průmyslovou revolucí nastává návrat k nízkým počtům zaměstnanců v halách,“ shrnuje Hesselink.

Jedním ze zajímavých bodů diskuse bylo, že všechna tato opatření mohou přispívat ke snížení fluktuace. Začínají už dokonce vznikat kalkulace ohledně nákladů: na straně jedné stojí model s častou výměnou zaměstnanců, jejich náborem a nutným zaškolováním. Druhý přístup počítá naopak s investicemi do technologií a se souvisejícím snížením počtu dělnických pracovních pozic, což se dlouhodobě odrazí v menší fluktuaci lidí. Ti totiž budou spokojenější a hrdí na to, že stabilně pracují na odborném postu a v lepším prostředí.

Bert Hesselink popisuje další významný postřeh, který v debatě zazněl: „Zanedlouho dojde vůbec poprvé k tomu, že na jednom místě budou pracovat tři generace: jakmile do práce přijdou dnešní středoškoláci. To bude nová situace, na niž si budeme muset zvykat a přizpůsobit se jí. Každá z těchto generací má totiž pochopitelně odlišné požadavky a nároky.“

V závěru setkání zazněl i jeden zajímavý a pro mnohé neznámý termín – šedá voda. Souvisí se samostatností a soběstačností průmyslových areálů, co se týče hospodaření s vodou. Nejde jen o její recyklaci, ale i o další využití. „Účastníci diskuse poukázali například na skutečnost, že pro využití dešťové vody dnes legislativu máme, ovšem pro využití splaškové vody, která se zbaví pevných nečistot a použije na zalévání, už ne,“ uzavírá Hesselink tématem, jemuž se budeme podrobněji věnovat v některém z budoucích článků.

Prohlédněte si fotografie z Business Session #1

Friend Email
Enter your message