V červnu pořádala v Praze společnost Economia konferenci věnovanou Průmyslu 4.0 a trendům v automatizaci výroby založeným na digitalizaci, robotizaci a konceptu chytrých továren. Významné osobnosti z firemní praxe tu představily chytrá řešení, která již nyní mění výrobu i firmy samotné. Ani my jsme na této události nechyběli.

Podíl průmyslu se v Česku pohybuje kolem 40 procent HDP, a proto, aby si udržel konkurenceschopnost, dech a tempo, jsou klíčové neustále inovace. Právě o ně v konceptu Průmyslu 4.0 v první řadě jde, stejně jako o integraci procesů a informací.

Nová výzva

Pro firmy znamená aktuální průmyslová revoluce zvyšující se efektivitu včetně optimalizace nákladů na práci, možnost rozšiřovat množství produktů a jejich variabilitu (i v souvislosti s individualizací přání zákazníků) a minimalizaci lidských chyb. V neposlední řadě je pro ně automatizace cestou, jak překonat aktuální palčivý nedostatek kvalifikovaných pracovníků na trhu práce.

Jde o „existenciální výzvu pro celou ekonomiku“, jak řekl na konferenci Robert Monsberger, člen představenstva společnosti Asseco Solutions AG. S tím, že jde jak o digitalizace procesů, tak celých byznys modelů. Klíčová slova? Podle něj cloud, mobilita, internet věcí, big data.

Virtuální modelování a digitální dvojčata

V oblasti růstu efektivity nás zaujaly možnosti související se shromažďováním, analýzou a sdílením digitálních informací a virtuálním modelováním produktů. Takové digitální inženýrské modely představil Alan Lamont, viceprezident Bentley Systems. Lze tak vytvářet přesné digitální modely, uchovávat a analyzovat data a na jednom místě soustředit veškeré procesy a informace týkající se celého výrobního procesu a postvýrobních postupů, například analýza produktů během provozu, prevence poruch nebo sbírání dat pro další vývoj.

Jak na konferenci řekl Wolfgang Weissler, Head of Industry Business Siemens CZ, veškeré produkty dnes mají své digitální dvojče. A platí to napříč všemi obory – jak pro pivovary (třeba Paulaner brewery), kde používají virtuální simulaci při výrobě nového piva, tak pro automobilový průmysl.

Výsledkem je zvýšení produktivity, finanční úspora, lepší využití zdrojů, a to včetně energií. Přidanou hodnotou takových procesů je i lepší bezpečnost a kvalita (včetně jejich automatické kontroly) či zkrácení doby mezi návrhem, testováním, preprodukcí a finální produkcí. Tedy doby, během níž se produkt dostává ke koncovým zákazníkům. A díky využití pokrokových řešení dochází také k nárůstu produkce. Příkladem je Maserati – zatímco v roce 2011 vyprodukovali kolem 2000 automobilů, v roce 2016 vyrobili až 42 tisíc vozů.

Výrobu řídí zákazník

Firmě Sapeli, specialistovi na dveře, pak pomohla digitalizace výroby k zásadnímu obratu – výrobu nyní řídí zákazník a jeho přání. To podle Lubomíra Slabého, Financial Directora Sapeli, vedlo ke zcela radikální redukci skladových zásob. Teď je pro firmu zásadní rychlost a flexibilita, což jsou další nosné oblasti, jež se v rámci konceptu Průmysl 4.0 rozvíjejí.

Friend Email
Enter your message