|foto: Panattoni

Stavitel průmyslových zón Panattoni Europe vybudoval halu s dosud nejvyšším hodnocením v rámci certifikace BREEAM 2016 v České republice. Za distribuční centrum DHL, které bude sloužit americkému výrobci kosmetiky Estée Lauder Companies, získal skóre 78,2 %. Vypátrali jsme, díky kterým technologickým systémům se mu to povedlo.

1. Minimum odpadů

Celkem 99,74 % veškerého odpadu vznikajícího během výstavby se povedlo recyklovat, takže nezatíží životní prostředí. „Společnost DHL má pro sběr a recyklaci odpadů z provozu velmi efektivní program GoGreen, což také pomohlo k zisku plného počtu bodů,“ vysvětluje za společnost Panattoni Marcela Bernátová, Cost & Sustainability Manager.

2. Snižování energie

Na základě výpočtů z energetického modelu budovy se ukázalo, že provoz šetří 73 % primární energie oproti běžným industriálním budovám. Úspory se povedlo dosáhnout nejen inteligentním LED osvětlením a zónováním osvětlení v kancelářích, kde jeden vypínač slouží maximálně pro čtyři pracovní místa, ale také zabudováním účinných, nízkoemisních kotlů. Pro zjištění případných tepelných ztrát byla provedena zkouška termokamerou.

„Ve speciálním skladu nebezpečných látek je výměna vzduchu řízená na základě koncentrace chemických látek ve vzduchu. Obsah těchto chemických látek se měří a sleduje pomocí čidel instalovaných v požadovaných výškách s ohledem na chemické vlastnosti dané látky a tím se šetří náklady na vytápění a vzduchotechniku,“ upozorňuje na další ze zajímavostí budovy Jan Hradecký, Project Manager ve společnosti Panattoni.

Jak se připravit na certifikaci stavby

Není žádným překvapením, že na certifikaci se firmy připravují dřív, než kopnou do země. Marcely Bernátové jsme se zeptali, jak to řeší v Panattoni.

„Na začátku každého projektu si stanovíme, jaké úrovně certifikace bychom chtěli dosáhnout. Každý projekt má svá specifika a většinou jsme schopni již na začátku říct, zda má potenciál vyššího skóre, či nikoliv. Velký vliv má lokalita a pozemek samotný (zda se jedná o greenfield, nebo brownfield), narušení místní biodiverzity pokácením vzrostlých stromů, dostupnost hromadné dopravy či občanská vybavenost území. 

Velký vliv na výsledek ale má i samotný nájemce a jeho ochota zlepšit kvalitu vnitřního prostředí pro zaměstnance, používat úsporné technologie nebo jeho požadavky na množství parkovacích stání, respektive podpora nízkoemisní dopravy (car sharing, stojany na kola, sprchy, podnikový autobus). Vše ostatní se dá ovlivnit samotným návrhem budovy a infrastruktury i použitím vhodných materiálů.“

Přečtěte si detaily o průběhu certifikace stavby. 

3. Úspora vody

Řešení zajišťující úspory vody se v posledních letech stávají pro udržitelný rozvoj stále důležitějším tématem. V distribučním centru DHL byly použity úsporné baterie umyvadel a sprch s instalovanými omezovači průtoku, úsporné pisoáry a duální splachování WC. Sadové úpravy byly projektovány způsobem, aby nevyžadovaly závlahu. Celkově má tak budova DHL o 63 % nižší spotřebu pitné vody oproti běžným industriálním budovám.

4. Omezení znečištění

Při projektování stavby se rovněž řešilo, jak minimalizovat úroveň znečištění a zároveň jak co nejohleduplněji vstupovat do lokálního ekosystému. Například kanceláře centra jsou postaveny z prvků s nízkým obsahem škodlivých těkavých organických látek (VOC). 

Velkým znečišťovatelem obvykle bývají automobily, které lidé používají pro cestu do práce, a tak Panattoni podpořila DHL ve snaze motivovat zaměstnance k omezení individuálních jízd autem. „Podpořili jsme nízkoemisní dopravu, která funguje na systému car sharing, tedy spolujízdy. Pro cyklisty jsme postavili přístřešek pro kola a vybudovali jsme pro ně zvláštní sprchy a šatny, aby se mohli před směnou umýt a převléknout,“ vyjmenovává úpravy Marcela Bernátová. Současně došlo k navýšení spojů MHD a díky městu Cheb byla postavena zastávka MHD v dochozí vzdálenosti, ke které se zaměstnanci a návštěvníci dostanou bezpečně novým osvětleným přechodem pro chodce.

Zmíněn byl ohleduplný přístup k ekosystému, a tak se sluší uvést konkrétní příklad. Tím je například vysazení původních a neinvazivních druhů stromů a keřů, což znamená, že pocházejí z evropského kontinentu a neohrožují místní ekosystém.

5. Bydlení pro zvířátka

Jen kousek od haly narazíte na biotop (habitat) nazývaný ještěrkoviště, což ovšem neznamená, že tu žijí jen ještěrky. Suchá přírodní zídka totiž vyhovuje díky teplu sálajícímu z kamenů i dalším potenciálním obyvatelům z živočišné říše. „Spousta dutin slouží přes den jako úkryt a někdy i k přezimování především zástupcům drobného hmyzu, jako jsou malé vosičky, kutilky, samotářské včely, čmeláci, pavouci, brouci či stonožky. Pokud jsou dutiny větší, mohou vnitřní prostor v zídce využívat i slepýši, žáby a jiní drobní obojživelníci,“ popisuje Jana Matějíčková, BREEAM Accredited Professional, ze společnosti Arcadis Czech Republic, která zajišťovala certifikaci BREEAM.

Jelikož zídka tvoří vlastně malý ekosystém, je logické, že tu mnoho živočichů hledá i potravu (třeba ježci, rejsci a jiní drobní obratlovci nebo hmyzožraví ptáci jako sýkory, střízlíci, pěnice, budníček, nebo dokonce poštolka či káně). A protože platí, že kde je voda, je i život, je vhodné budovat habitaty v blízkosti retenční nádrže. 

 

Přehled habitatů v projektech Panattoni

  1. Panattoni Park Cheb – DHL Estée Lauder Companies: zídka pro ještěrky
  2. Panattoni Park Prague Airport II – L2: broukoviště a hmyzí hotel 
  3. Panattoni Park Stříbro – KION  II: broukoviště, zídka pro ještěrky
  4. Panattoni Park Prague Airport II – F1: malé broukoviště
  5. Amazon Fulfillment Center – PRG2: zídka pro ještěrky
  6. Panattoni D5 Hořovice Park – Raben: úprava přilehlé vodoteče (potoka), díky čemuž se zlepšila místní biodiverzita 
  7. Panattoni Park Prague Airport II – DSV : zídka pro ještěrky a broukoviště
Friend Email
Enter your message